Båten_3.jpg

JanNICKE LÅKER : BÅTEN

Norsk Billedhoggerforening, Utsikten
Visningsperiode 24.08 - 13.10.2019

I videoverket Båten ser vi en person som har falt over bord fra en småbåt og personens forsøk på å redde seg selv om igjen og om igjen. Scenen utfolder seg på natten under fullmånen på åpen sjø og fortsetter inn i morgentimene. Vi følger kvinnen gjennom ulike stadier av panikk, frykt og hypotermi. Kunstneren Jannicke Låker arbeider ofte med iscenesatte situasjoner som utløser autentiske reaksjoner hos aktøren. Spillet styres av de fysiske omgivelsene og personen må løse oppgaven i tråd med forutsetningene hun er gitt. I denne sammenhengen handler det om motstanden i det å komme seg opp i en jolle når man har falt overbord. Det handler om kvinnen og båten, performancen og objektet. Vannet og været, samt det å være alene i dette, er en del av betingelsene personen er satt under. Det er en dagligdags hendelse, som ender i en kamp med elementene, ikke uten grunnløst håp.

 

Jan Freuchen : SKJERMDUMP

Norsk Billedhoggerforening, Salen, Røkeværelset og parken.
Visningsperiode 24.08 - 13.10.2019

Utstillingen Skjermdump er på samme tid et interiør og et slags landskap, hvor gjenkjennelige materialer og former (som teppefliser, bærbare datamaskiner og veggmonterte skjermstativer) både danner et åpent kontorlandskap og et topografisk kart med elver, landmasser og bygninger. Et gjennomgående element i utstillingen er skjermen som gjenstand og tilstand, hvor den «ideelle» digitale sfæren omsettes i skulpturens analoge former. Den digitale skjermteknologien endrer våre betraktningsmåter og utgjør et visuelt og ideologisk filter for blikkene våre. Samtidig viser ordet «skjerm» i sin mest grunnleggende betydning ikke til elektronisk grafikk, men derimot til et vern eller en beskyttelse. Denne dobbeltbetydningen går igjen som en slags rød tråd i utstillingen, hvor det forsøkes å myke opp de ofte rigide skillene mellom arkitektur og landskap, mellom objektet og dens billedlige representasjon, mellom natur og kultur.

 
event_uten+tekst.jpg

ARNE VINJE GUNNERUD: URBUS

Norsk Billedhoggerforening, Røkeværelset
Visningsperiode 25.05 - 07.07.2019

Arne Vinje Gunnerud hadde en over 50 år lang karriere etter sin debut som 23-åring. Hans mange, varierte og uttrykksfulle skulpturer vitner om et av de mest fritenkende og vitale kunstnerskap i norsk kunsthistorie. Selv med en klassisk kunstutdannelse under Per Palle Storm på Statens Kunstakademi i Oslo, valgte Gunnerud tidlig å gå sin egen vei. Overflatestruktur, ornamentikk, farger, kontraster og lysspill var for ham vel så viktig som form. Gunnerud utfordret den klassiske kanon på flere vis. Både ved å gi antikkens fortellinger et uttrykk som brøt med det klassiske ideal, men også ved å bruke formelementer fra jernalderen i skulpturer der den norrøne mytologi dannet bakteppet. Dette ledet ham inn i eksperimenter som var uvanlige i hans samtid der han blant annet kunne finne på å male bronsen i klare farger. Hans inspirasjonskilder var mange og han opplevde dem alle som universelle og umiddelbare. Utstillingen viser 22 verk fordelt med 2 store skulpturer i parken og 20 mindre skulpturer innendørs.

 
neshorn.jpg

LENE BAADSVIG ØRMEN: SUBTERRANE

Norsk Billedhoggerforening, Salen
Visningsperiode 25.05 - 07.07.2019

I kjernen av Lene Baadsvig Ørmens kunstnerskap finnes det en grunnleggende fasinasjon for hva vi mennesker tenker, sanser og føler i møte med skulpturer og fremmedartet form og kultur. Arbeidene kretser ofte omkring antropologi og vår trang til å forstå både egne omgivelser og hverandre. Utstillingen Subterranea utforsker det komplekse forholdet mellom menneske og dyr, det primitive og det siviliserte og det rasjonelle og det irrasjonelle. Definisjonen til tittelen kan best oversettes til norsk som noe underjordisk eller en undergrunn i betydningen menneskeskapte eller naturlige strukturer under bakken eller aktiviteter og miljøer som foregår i det skjulte. Bronseskulpturene i utstillingen beveger seg mellom to-dimensjonale relieffer og tredimensjonale skulpturer og er alle utformet og støpt i sandformer i Ørmens eget atelier. I utstillingen presenterer Ørmen også verket (W)hole, plassert utendørs i parken samt verket Beat i visningsrommet Utsikten i andre etasje.

 
common_skins3.jpg

SOFIA ELIASSON: COMMON SKINs

Norsk Billedhoggerforening, Røkeværelset
Visningsperiode 15.03 - 28.04.2019

Sofia Eliasson er opptatt av å skape nye krysninger og lesninger i sine skulpturelle installasjoner. Hun har latt materiale fra gatene rundt Carl Berners plass, det være seg matemballasje, en hårstrikk eller plastposer, danne grunnlaget for en serie fossiler fra samtiden. I tillegg viser hun en avstøpning av Duira Antiquior, den første illustrasjon av forhistorisk liv basert på fossile funn. Eliasson anvender hendelser og tankegods som i utgangspunktet er separate og lager sammenstillinger der flere tidsforløp møtes. Hennes prosjekter tar gjerne utgangspunkt i ulike kulturminner i form av hendelser, figurer, objekter, bilder og deres fysiske og historiske avtrykk. Avstøpningsprosessen har ikke som mål å gjengi et objekt eksakt, men snarere la det avstøpte objekt og avstøpningen virke på hverandre som for å understreke at de er uløselig sammenknyttet. Sentralt i hennes arbeider er forholdet mellom tilstedeværelse og fravær og nettopp avhengighetsforholdet dem i mellom.

 
Brack.MyliobatoideiMask2018.jpg

EMMA BRACK NAVEIRAS & CELIA PERRIN SIDAROUS: IRISE

Norsk Billedhoggerforening, Salen
Visningsperiode 15.03 - 28.04.2019

For Brack Naveiras og Perrin Sidarous er havet et underliggende tema, både visuelt og konseptuelt. Utstillingen er bygd opp rundt en fiktiv karakter, Irise, hvor navnet både refererer til fenomenet irisering (regnbueeffekten i blant annet såpebobler og perlemor), Iris, gudinnen for hav og himmel, samt den anatomiske betydningen av iris. Utstillingens vell av konseptuelle og materielle referanser setter i gang assosiasjoner, men motsetter seg samtidig en konklusjon. Deres uredde sammenstilling av ideer, bilder, materialer og metoder er symptomatisk for det post-mediale hvor alle typer medier og uttrykk blandes og sidestilles. Utvalget er omhyggelig valgt og plassert for å utfordre erkjennelsesprosesser og skape nye meninger og følelsesreaksjoner i et stadig pågående spill.

 
IMG_4039_ED.jpg

OLE-ANDRÉ GREGER ERIKSEN: WAITING FOR THE OMINOUS

Prosjektrom Carl Berner
Visningsperiode 06.05 - 30.09.2019

I Greger Eriksens installasjon på Prosjektrom Carl Berner møter vi et venterom, slik mange har opplevd det. Anonymt, men samtidig svært gjenkjennbart. Det finns egne leverandører for interiør til resepsjoner og venterom og ofte kan det føles som om alle har brukt den samme. Stolene har de fleste av oss sittet i en eller annen gang og det er som om kroppen husker den følelsen. Fargen på veggen på slike venterom er kanskje ment å være beroligende og oppmuntrende, men i et forsøk på å være tidløs og subtil blir gulfargen nesten det motsatte, illevarslende og energikrevende.

 

SONJA FERLOV MANCOBA: STILLE VEKST

Norsk Billedhoggerforening, Røkeværelset
Visningsperiode 26. januar – 3. mars 2019

Norsk Billedhoggerforening er stolte av å kunne presentere en utstilling med verk av Sonja Ferlov Mancoba, en av Danmarks mest betydningsfulle og kompromissløse billedhuggere. Dette er en unik mulighet til å stifte bekjentskap med en kunstner som i liten grad tidligere har blitt vist i Norge men som i år blir hedret med en større retrospektiv utstilling på Statens Museum for Kunst i København og Musée National d’Art Moderne, Centre Pompidou i Paris.

Utstillingens tittel, Stille vekst, er lånt fra en av Mancobas skulpturer som også er en del av denne utstillingen. Men tittelen er også passende for hennes liv og kunstnerskap der hver skulptur er utført som et resultat av langvarig og intense fordypelser.

 

JENNIE BRINGAKER: PILLOW TALK BESTIARY

Norsk Billedhoggerforening, Salen
Visningsperiode 26. januar – 3. mars 2019

Norsk Billedhoggerforening er stolte av å presentere separatutstillingen Pillow talk Bestiary av Jennie Bringaker. Utstilling presenterer en serie nyproduserte figurative skulpturer i støpt betong, brent leire og stein. I tillegg vises også et videoarbeid laget i samarbeid med Erlend Hogstad. I utstillingen til Jennie Bringaker trer man som publikum inn i et slags tablå med et mylder av skikkelser i fryste positurer, likt et dyr i skogen som hører en lyd og stopper opp. Skikkelsene fremstår liksom passive og avventende mens barna er aktive og kryper rundt på kroppene, uten å slippe taket. Det er usikkert hvilken tid de befinner seg i; er det etterlevninger fra et oldtidssamfunn eller er det et fremtidsscenario der mennesket har tilpasset seg endringene og er blitt til en hybrid mellom menneske og dyr lik de gamle fabeldyrene i et bestiarium fra middelalderen? Det er noe svært velkjent, men samtidig fremmedgjørende ved scenarioet.

 
BHF_2018_11_Bare_Mennesket_WebRes_10_square.jpg

BARE MENNESKET LAGER RETTE LINJER

Norsk Billedhoggerforening, huset og parken
Visningsperiode 24.11.2018 – 13.01.2019

Lise Amundsen / Eyvind Solli Andreassen / Lissette Escobar / Anneke von der Fehr / Ellen Grieg / Carl Martin Hansen / Mattias Härenstam / Johannes Block Hellum / Karina Herteig / Aleksander Jæger / Ervin Løffler / Henry Moore / Knut Odden / Aase Texmon Rygh / Thor Sandborg / Martin Stråhle / Hanne Tyrmi
Kurator: Silja Leifsdottir

Vi er glade for å presentere denne gruppeutstillingen som tematiserer begrepet biomorfisme. Biomorfisme er en bevegelse innenfor den vestlige moderne kunsthistorie som har vært tilstedeværende siden begynnelsen av 1900-tallet og frem til vår tids nymaterialisme. Ved å undersøke biomorfisme som en kontekst og felles betegnelse for alle deltagende kunstnere, forsøker denne utstillingen å bygge en bro mellom ulike generasjoner og tradisjoner i norsk skulpturhistorie. 

 
BHF_2018_10_Wyller_Midtskau_WebRes_06_redigert.jpg

SVERRE WYLLER / MATTHEW QUENTIN MIDTSKAU

Norsk Billedhoggerforening, huset og parken
Visningsperiode 12.10 - 18.11.2018

Norsk Billedhoggerforening er stolte av å presentere en utstilling med kunstnerne Sverre Wyller og Matthew Quentin Midtskau, to kunstnerskap fra forskjellige generasjoner som aldri har blitt vist sammen tidligere. Til utstillingen har begge produsert nye verk i dialog med hverandre. Med presisjon, eleganse og nøkternhet viser Wyller og Midtskau oss to ulike perspektiver der gjenbruk er en fellesnevner. Det ligger en omsorg for materialer og miljø i arbeidsmetoden til både Wyller og Midtskau, men gjenbruk har også sine praktiske sider og frigjør kunstneren fra økonomiske belastninger i opposisjon mot vekstsamfunnet og etablerte forventninger.

 
Apollo_høydeformat.jpg

AURORA SANDER: HJELP, VI FLYTtER! / BUST A MOVE

Norsk Billedhoggerforening, huset og parken
Visningsperiode: 25. august - 30. september 2018

Vi er stolte av å kunne presentere den første bredt anlagte utstillingen med kunstnerduoen Aurora Sander i Norge. Dette er den første utstillingen i vårt nye galleri og med sin særegne lekenhet lager de nyskapende stedsspesifikke verk som inviterer publikum til å ta hele huset i bruk.

Klokken 16.00 hver dag nullstilles utstillingen og legges tilbake i flyttekassene.

 
Shelter_01_liten.jpg

VIEL BJERKESET ANDERSEN:BAKENFOR STREKEN

Carl Berner Prosjektrom
Visningsperiode: mai–oktober 2018
I NBFs prosjektrom i Carl Berner T-banestasjon inviterer Viel Bjerkeset Andersen deg til å stoppe opp et sekund å reflektere over alle strekene, grensene og linjene vi balanserer på, og mellom, hver eneste dag. I hverdagen er de fleste av oss omgitt av streker, usynlige linjer, uttalte og usagte normer og regler. Det være seg en linje mellom hva som er rett og galt, eller en linje som lager et skille mellom «oss» og «dem».

Tittelen til Viel Bjerkeset Andersens installasjon BAKENFOR STREKEN referer til verkets fysiske aspekt der det er laget 3-dimensjonale tegninger med lystråd, men tittelen henspiller også til den mer abstrakte og tenkte streken som symboliserer en grenselinje.

Prosjektrom Carl Berner følger t-banens åpningstider.

lyche.jpg

Josefine Lyche: CRYSTAL CULT

Carl Berner Prosjektrom
Visningsperiode: november – mai 2018

Midt på Carl Berner, inviterer Josefine Lyche og installasjonen Crystal Cult deg til en magisk opplevelse, der tid og rom står stille. Installasjonen Crystal Cult i Carl Berner Prosjektrom kan få en til å tenke på én scene fra et parallelt univers, eller kanskje utsikten fra vinduet til et romskip på vei til en ukjent Galakse, et sted utenfor vårt rom,- og vår tid. I Crystal Cult er krystallprismene blitt opphøyde objekter. Lyset og lysbrytningen i prismene er det som fyller rommet som et skulpturelt element, en form for lysskulptur, og når lyset slås av fremstår rommet tomt.