inngang2018_liten.jpg
 
 

MEDLEMSKAP

 

Norsk Billedhoggerforening (NBF) er en landsdekkende kunstnerorganisasjon og kunstfaglig  kompetansesenter for skulptur.

NBF har rundt 380 medlemmer og omfatter flesteparten av alle profesjonelle billedkunstnere som jobber innenfor fagfeltet skulptur; på tvers av sjangere og kunstnerisk posisjon. NBF dekker og representerer således hele det tredimensjonale feltet. NBFs formål er å legge til rette for faglig og profesjonell utvikling, og har tre virksomhetsområder: 

  1. Formidling av tredimensjonal samtidskunst.

  2. Veiledning og bistand i forbindelse med skulptur-produksjon.

  3. Interesseorganisasjon for fremme av skulptørers faglige, økonomiske, sosiale og ideelle interesser.

Til formidlingsarbeidet mottar NBF driftstilskudd fra Norsk Kulturfond og Oslo kommune. 

NBF har siden starten beskjeftiget seg spesielt med kunst i offentlig rom. NBF ble stiftet i 1946, bla. på oppfordring fra offentlige myndigheter, for å ha en styring med, og kvalitetssikring av, kunst i offentlig rom. Bakgrunnen var de mange krigsmonumenter som skulle reises, hver kommune skulle ha sitt minnesmerke. Frem til midten av 1970-tallet og opprettelsen av Statens Utsmykningsfond, var det NBF som hadde det faglige og administrative ansvar for alle konkurranser og større utsmykninger i offentlige rom. Siden har Utsmykningsfondet, og senere KORO, som statens eget organ, tatt seg av statens kunstbevilgninger, mens NBF har blitt kontaktet av alle andre aktører, fra kommuner til private stiftelser. En rekke konkurranser for tredimensjonal kunst i offentlig rom utlyses og administreres også i dag av NBF.

NBF har siden 1967 holdt til i Hekkveien 5 på Carl Berner i Oslo, en leid murvilla med 4 mål hage. Eiendommen rommer galleri, skulpturpark, administrasjons-kontor, atelier, gjestehybel, formidlingsrom, arkiv og lager.

Organisasjonskart

Organisasjonskartet viser ansvarslinjer i Billedhoggerforeningens organisasjon sammen med en oversikt over alle NBFs virksomhetsområder. 

Medlemsfordeler

Studio 11, Berlin

Som medlem av NBF har du anledning til å søke om opphold ved vårt residency i Berlin, Studio 11. Les mer om Studio 11 her.


Stille ut i Billedhoggerhuset

Vi lyser årlig ut utstillingsplasser i NBFs nyåpnede galleri for våre medlemmer.


Gjestehybel

I Billedhoggerhuset ved Carl Berners plass i Oslo har tilreisende kunstnere mulighet til å leie en rimelig og trivelig hybel for kortere perioder. Medlemmer av Norsk Billedhoggerforening blir prioritert ved reservasjon av hybelen. Ta kontakt med kontoret for å reservere.


DIGITALT SHOWROOM

NBF lanserer den 1. desember 2019 et profesjonelt digitalt showroom med nettbutikk. Alle medlemmer kan søke om å være representert her. Kunstverk tas inn fortløpende og fotograferes profesjonelt hos oss.


Gunstig ulykkes-dødsforsikring

Skulpturkontoret har forhandlet seg fram til en rimelig forsikringsavtale for våre medlemmer. Ta kontakt med kontoret dersom dette er av interesse for deg.


Utleie i Billedhoggerhuset

Medlemmer av NBF har anledning til å leie vårt formidlingsrom i 2. etasje redusert pris. Se vår utleieside for mer info.


Lenke til ditt eget nettsted på NBFs nettsted

Vi legger ut lenke til ditt nettsted på vår oversikt over medlemmer. Dette er en av våre mest besøkte sider og brukes flittig av kuratorer, kunstneriske konsulenter m.fl.


Informasjonskontor

Skulpturkontoret er en av de mest aktive medlemsorganisasjonene i Norge. Vi sender fortløpende ut informasjon, utlysninger og invitasjoner til våre medlemmer og videresender alt aktuelt stoff som kan være av interesse.


Medlemskvelder i Billedhoggerhuset

Vi arrangerer med jevne mellomrom medlemskvelder i Billedhoggerhuset. De siste arrangementene har bl.a. tatt for seg konkurranseregler, skulpturverksteder i utlandet og visjoner for Billedhoggerforeningen. Medlemskveldene er poulære og trivelige arrangementer som gir våre medlemmer også en fin mulighet til å treffe kollegaer.


Casa Randi, Tenerife

Våre medlemmer kan søke om å få leie en leilighet/atelier i Icod de Los Vinos på Tenerifes vestside. NBF eide tidligere stedet sammen med Tegnerforbundet. Kontakt Mette Camilla Skadberg +47 977 09 619 m-skadbe@online.no for info om priser og ledig kapasitet.


Verksteder

For de av våre medlemmer som driver med steinhogging eller bronsestøping er det mulighet for å leie arbeidssted eller også støpe på Helsfyr i Oslo hos henholdsvis Steinskulptur A/L og Bronseskulptur A/S.