LOST & FOUND

Bli med på loppis og marked i Billedhoggerparken!
Søndag 10. mai kl. 11-16.00
DU SELGER OG DU FÅR INNTEKTEN!
Finn fram ting fra skuffer og skap, hjemme så vel som på atelieret. Har du selvproduserte ting du vil selge? Vi setter opp salgsbord!
Du kan selge/bytte alt du vil untatt mat.
Flyter det over av objekter, tegninger, rariteter og ting på atelieret så har du sjansen til å få ryddet ut litt. Har du masse dill til overs hjemme? Still med en bod da vel! Lager du fine ting du vil selge så har du sjansen nå! Tilbudet er åpent for kunstnere og privatpersoner. Du trenger ikke være medlem hos oss for å selge.

Alle som vil selge må melde seg på og registrere seg.
PÅMELDING TIL: linda.olsen@skulptur.no INNEN 1. MAI.
Første mann til mølla!

Vi holder åpen kafé og skulptursalg og arrangerer skulpturverksted for barn i Billedhoggerhuset.

Åse Texmon Rygh 90 år!

Vi gratulerer vårt kjære medlem Åse Texmon Rygh med 90-års dagen! Åse har vært medlem i NBF gjennom en årrekke og vi har med glede fulgt hennes kunstnerskap. Seneste aktivitet i regi Norsk Billedhoggerforening var sommerutstillingen på Bærums verk 2013 der hun var hovedutstiller. Skulpturen "Möbius liggende" ble innkjøpt til skulpturparken.

OSLO OPEN 2015

18-19. april 2015

En gang i året åpner Oslos profesjonelle kunstnere opp døren til atelieret sitt for publikum og gir en unik mulighet til å se hvor kunsten blir skapt før den havner på galleri eller museum. 350 profesjonelle kunstnere deltar under årets Oslo Open.

I NBFs hus i Hekkveien 5 vil det bli gruppeutstilling for kunstnere uten atelier og åpen kafé samt Barnas Oslo Open – BOO! workshop for barna.

Påmelding til workshop: formidling@osloopen.no

Lørdag klokken 13 – 15 og 16 – 18
Søndag klokken 13 – 15 og 16 – 18
Varighet per workshop: 2 timer

 

Robot-konstruksjon med Jennie Bringaker
Aldersgruppe: 6 – 18 år
Foreldre: Kan være med
Påmelding og drop-in.
Merk påmeldingsmail: Robot-konstruksjon

Jennie Bringaker kjent fra performanceprosjektet Trollkrem og instruerer barna om utvikling av en figurs karakter gjennom robot-konstruksjon der karakterutvikling er et viktig element. På vei til å skape sin egne unike robot får barna instruksjon i 3 hovedelementer; grunnform, karakterutvikling og detaljer/ferdigstilling.

 

Skulpturell modellering med Tommi Sarkapalo
Aldersgruppe: 6 – 18 år
Foreldre: Kan være med
Påmelding og drop-in.
Merk påmeldingsmail: Skultpur

 

Kunstneren Tommi Sarkapalo instruerer barna i skulpturell modellering i selv-herdende materiale. Kunstneren gir tips og støtte slik at barna kan få modellert hver sin figurative skulpturelle form. Barna lærer samtidig om proporsjoner og balansepunkt.Les mer på http://osloopen.no

Bli medlem av Norsk Billedhoggerforening!

Vil du bli medlem av landets eneste forening for de som arbeider med tredimensjonal kunst? Norsk Billedhoggerforening er en aktiv og engasjert forening som bl.a driver Skulpturarena öst og arrangerer Norsk Skulpturbiennale. Les mer her om hva vi har å tilby våre medlemmer.
Neste søknadsfrist for medlemskap er 1. april!

Vi minner om NBFs årsmøte i morgen, tirsdag 10. mars kl 18:00

Kjære medlem,

Vi minner om Billedhoggerforeningens årsmøte i morgen, tirsdag 10. mars kl 18:00.
Av praktiske årsaker vil det bli en liten endring av dagsorden. Sakene vil bli behandlet etter følgende rekkefølge:

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder, referent, tellekorps og protokollunderskriver
3. Saker fremmet av styret
4. Saker fremmet av medlemmer
5. Årsmelding og regnskap for NBF, Skulpturkontoret og Skulpturarena öst
6. Handlingsplan for perioden frem mot årsmøtet 2016
7. Valg av styre i NBF i henhold vedtektene
8. Valg av nominasjonsutvalg i henhold til vedtektene
9. Informasjonssaker

Møt presis, det vil maksimum bli 15 minutters tid til å forsyne seg av forfriskninger før møtet starter. 

Vel møtt!

Alexis Parra: Mute emotions - Fuid topics

Velkommen til åpning onsdag 4. mars kl. 18:00 på Carl Berner t-banestasjon.
Servering i Billedhoggerforeningen, Hekkveien 5 fra kl 19:00

"Articulations of liquid realities starts with the grammar of invention, processes of creation, protocols for action. Stil it is without effect.
Numerous possibilities and strategies are tested, tools and materials are in place, no effort is spared, endless energy will be spent to reach the goal, to fulfill the aims. Only compassionate fantasy can prevent the impact of further experiments." Parra 2015

Åpningstider: som t-banen
www.skulpturarena.no / www.norskbilledhoggerforening.no

Tips og frister

Det er mye som skjer og mange muligheter der ute.
Her kommer en tipsliste over viktige datoer og hendelser vi har plukket opp de siste dagene:
Først våre egne:

Søknadsfrist for utstillingsplass i Prosjektrom Carl Berner: 28. februar
http://www.skulpturarena.no/prosjektrom-carl-berner.html
Årsmøte i Norsk Billedhoggerforening: 10. mars kl 18.00
http://www.norskbilledhoggerforening.no/nyheter/2015/2/16/nbfs-rsmte
Ledig stilling som Daglig leder i Norsk Billedhoggerforening. Søknadsfrist: 20. mars
http://www.norskbilledhoggerforening.no/nyheter/2015/2/2/ledig-stilling-som-daglig-leder-nbf

Andre frister:

Read More

NBFs ÅRSMØTE

NBFs Årsmøte

Du inviteres herved til Årsmøte i Norsk Billedhoggerforening:
Tirsdag 10. mars 2015 kl. 18.00 i Billedhoggerhuset i Hekkveien 5, Oslo.
Det vil bli servert hjemmelaget suppe og drikke tilnærmet polpriser.
Saker fremmet av medlemmer må være styret i hende innen fredag 13. februar.

Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder, referent, tellekorps og protokollunderskrive
3. Årsmelding og regnskap for NBF og Skulpturkontoret og Skulpturarena öst
4. Valg av styre i NBF i henhold vedtektene
5. Saker fremmet av styret
6. Saker fremmet av medlemmer

NBFs Årsmøte & Medlemsmøte

Godt nytt år!

Vårsemesteret er i gang og det står i fagpolitikkens tegn. I tillegg til Billedhoggerforeningens årsmøte, skal det også avholdes landsmøte i NBK.
Vi starter opp med et medlemsmøte med fagpolitisk fokus 5. februar.

Read More

Dobbelåpning på Carl Berner t-banestasjon

Mattias Cantzler
I prosjektrom Carl Berner vises utstillingen Bad Spirits av Mattias Cantzler. Under åpningen inviteres publikum inn i grotten over Prosjektrommet for filmvisning.

Odd Tandberg
I utstillingsmonterene viser vi nå utstillingen Odd Tandberg : Sandblåst som er en dokumentasjonsutstilling over Tandbergs utsmykkinger og skulptur i sandblåst betong. Presentasjonen viser skisser, modeller, foto, materialprøver og et stort antall avisartikler og intervjuer. Utstillingen vises som en forlengelse av utsmykkingene av inngangspartiet på Carl Berner t-bane som Tandberg ferdigstilte til åpningen av t-banen i 1966.

Åpningen fortsetter med en sammenkomst med servering i Billedhoggerforeningen fra kl 18:00.

Stipendopphald Leveld Kunstnartun 2015

Treng du arbeidsro, eller har du eit samarbeidsprosjekt saman med andre? Leveld Kunstnartun i Ål i Hallingdal lyser ut gratis stipendopphald frå 1. januar 2015 til 31. juli. Opphald er tiltenkt profesjonelle kunstnarar – biletkunstnarar, forfattarar, musikarar, skodespelarar og kulturarbeidarar mv. Det er eit vilkår at ein er medlemskap i ein fagorganisasjon, eller at ein kan legge fram tilsvarande fagleg dokumentasjon.

Det er gratis bruk av verkstad og internett. Stipendiatane må sjølv ta med materiale, reiskap, instrument og laptop til eige bruk. Opphaldsperioden er normalt 1 månad, men både kortare og lengre opphald kan avtalast. Det er eit vilkår at stipendiatene under opphaldet formidlar sine prosjekt eller relatert emne lokalt etter nærare avtale. Det er mulighet for yngre, nyutdannet kunstnarar å søkje om økonomisk stipend, E-CO - Energi stipendet

Sjå full utlysning på www.kunstnartun.no Send søknaden til leveld.kunstnartun@gmail.com innan 15. august 2014.


Den må innehalde: Personlege data: Namn, adresse, tlf. mob. mailadresse, fødselsår, ev. webside, facebookside, fagleg medlemskap. Informasjon om deg sjølv som kunstnar, forfattar mv. og kunstnarisk produksjon, CV. Vis gjerne til foto, video, lydfiler, ref. til publikasjonar, verk. Prosjektbeskrivelsen for arbeidet under opphaldet blir vektlagt ved utveljinga. Grunngi ønsket om stipendopphald i Leveld Kunstnartun. Oppgi ønske om tidspunkt og lengde for opphald. Ver snill å oppgje om du er innstilt på å bu saman med andre kunstnarar i Lærarbustaden. Av omsyn til fleirbruk kan brukarar av tunet ikkje ha med kjæledyr.

SKULPTUR - open call

Royal British Society of Sculptors

It is time for London to catch a glimpse of contemporary Nordic sculptural practice! The Royal British Society of Sculptors is about to launch an open call for an exhibition of the work of both emerging and established contemporary artists working in three dimensions from Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden to take place at the RBS and at an outdoor site in central London from February – May 2015. The artists who will be selected by a jury of artists and art world professionals and the work considered will span the whole range of contemporary sculptural practice from object-based work to installation, performance, sound and light works. The opening date of the competition will be announced shortly and to be notified of further details, please join our mailing list on http://rbs.org.uk/nordic or email Verity Whiter programme@rbs.org.uk. Read more: http://rbs.org.uk/nordic

ABOUT RBS:
The Royal British Society of Sculptors is an independent artist led organisation which is the oldest and largest organisation dedicated to sculpture in the UK. It is committed to engaging, inspiring and informing all about contemporary three dimensional art through its exciting and varied programme of awards, residencies, exhibitions and its educational programme. Established in 1905, we are a membership society of 500 + professional sculptors and are a registered charity, with our HQ at 108 Old Brompton Road, London. www.rbs.org.uk

Nordic_Web_Banner-outline_1000_333_s.jpg

Jennie Hagevik Bringaker: Tilnærmet lik

6. august - 7. september
Prosjektrom Carl Berner

Åpning: 6. august kl. 18:00, Carl Berner t-banestasjon
Åpningstider: som t-banen

Tilnærmet lik
What I touch, what resists me-that is what I understand
- Albert Camus, The Myth of Sisyphus

Jeg tar utgangspunkt i et rom som ligger plassert nede på en t-bane stasjon, lukket, men med vinduer ut mot de reisende. I rommet kan jeg jobbe uforstyrret, men likevel være synlig. Det handler om skulptur som ikke står stille, men som er i bevegelse og endrer form og karakter som en del av en undersøkelsesprosess. Er denne vinkelen spennende? Vil denne leirepølsa kunne bøyes til en form som et sykkelstyre? Jeg ønsker å tre inn i en slags tilstand hvor jeg utøver heller enn å oppføre en bestemt idé. Innenfor rammeverket av utfordringer som materialene representerer vil utfallet av arbeidet være ukjent. Prosjektrom Carl Berner blir en base for å utforske, bygge og dekonstruere skulptur, der jeg kan komme og gå til ulike tider på døgnet. Handlingene som utspiller seg blir filmet for så å projiseres tilbake i rommet slik at de hjemsøker nye prosjekter med sine forgangne skikkelser. JHB 2014

Jennie Hagevik Bringaker f. 1978, er scenograf og billedkunstner og har i senere tid vist arbeider ved Museet for Samtidskunst, Akershus Kunstsenter, Skulpturbiennalen 2013/Vigeland Museet, Kristiansand Kunsthall mfl. Hun har en bachelor i scenografi fra Akademi for Scenekunst og en MFA Studio Art fra New York University.