Norsk Billedhoggerforening

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk

Innkalling til årsmøte 10. mars og invitasjon til medlemsmøte 5. februar

E-post Skriv ut PDF

Godt nytt år!

Vårsemesteret er i gang og det står i fagpolitikkens tegn. I tillegg til Billedhoggerforeningens årsmøte, skal det også avholdes landsmøte i NBK.
Vi starter vi opp med et medlemsmøte med fagpolitisk fokus 5. februar.

NBFs Årsmøte

Du varsles herved om Årsmøte i Norsk Billedhoggerforening:

Tirsdag 10. mars 2015 kl. 18.00 i Billedhoggerhuset i Hekkveien 5, Oslo.

Det vil bli servert hjemmelaget suppe og drikke tilnærmet polpriser.

Saker fremmet av medlemmer må være styret i hende innen fredag 13. februar.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder, referent, tellekorps og protokollunderskrive
3. Årsmelding og regnskap for NBF og Skulpturkontoret og Skulpturarena öst
4. Valg av styre i NBF i henhold vedtektene
5. Saker fremmet av styret
6. Saker fremmet av medlemmer

Medlemsmøte Norsk Billedhoggerforening

Du inviteres herved til medlemsmøte:

Torsdag 5. februar kl. 19.00 i Billedhoggerhuset, Hekkveien 5, Oslo.

Det vil bli enkel servering og drikke tilnærmet polpriser.

Tema: Fagpolitikk!

NBK-leder Hilde Tørdal deltar.

Styret i NBF ønsker innspill og deltakelse fra medlemmene, det er gode grunner til et større fagpolitisk engasjement; møt opp og engasjer deg!

Kulturdepartementet gjennomførte i fjor en utredning om kunstnerøkonomien; mange av oss deltok i Telemarkforsknings datainnsamling vedrørende våre inntekter, og kunstnerorganisasjonene, deriblant Billedhoggerforeningen, ble invitert til å gi innspill (linker nederst på siden).

Rapporten fra utredningen vil bli offentliggjort i slutten av januar, men vi har allerede fått vite at det dokumenteres en nedgang i inntekter av kunstnerisk arbeid: Fra 2006 til 2013 har nedgangen vært på nærmere 10%, regnet som et gjennomsnitt av samtlige kunstnergruppers inntekter av kunstnerisk arbeid. Aller dårligst ut kommer de visuelle kunstnerne, og billedkunstnerne har igjen nederste plassering mht inntekter. Vår gruppe har opplevet en inntektsnedgang på 11,2 % (2006 - 2013). På tross av de seneste års satsning på kultur, har dette ikke kommet «primærnæringen», dvs kunstnerne, til gode. For vår yrkesgruppe kommer ikke disse statistiske fakta som noen overraskelse, mange har merket på kroppen at det har skjedd en utarming av de ordningene som tidligere generasjoner av kunstnere har kjempet frem.

I tillegg til den økonomiske, er det også et annen utvikling som ikke har gått riktig vei: Den handler om det «rommet» i samfunnet kunsten lever i, også her er det utfordringer.

Med støtte fra Fritt Ord gjennomførte forskere ved Universitetet i Oslo i fjor en undersøkelse blant forfattere og visuelle kunstnere om den kunstneriske ytringsfrihetens status i Norge (statusytringsfrihet.no). Rapporten konkluder med et trangere rom for kunstnerisk frihet. Det er all grunn til årvåkenhet når dette skjer samtidig med at nedskjæringer i mediebransjen spesielt rammer kunstkritikere, det blir færre kritikerrøster og mindre omtale av kunst i offentligheten. Nedskjæringer i skolefaget Kunst og håndverk vil på sikt også få konsekvenser i form av mindre kunnskap om kunst i befolkningen.

Med hensyn til fagpolitikk er det mye å ta tak i!

Så er det ikke bare sorte skyer på horisonten mht kunstnerøkonomi: En ny ordning om utstillingshonorar skal på plass. Det er snakk om friske midler, pilotprosjektet fra i fjor utvides.

På medlemsmøtet vil Hilde Tørdal vil fortelle om dette og samtidig informere om sentralstyrets arbeid i forkant av årets landsmøte i NBK.

Nærmere om programmet kommer senere.

Vel møtt!

Vennlig hilsen

Styret i Norsk Billedhoggerforening

v/ Christine Aspelund

_____________

Linker:

http://www.statusytringsfrihet.no//userfiles/Når%20kunstnere%20vurderer%20ytringsfrihet.pdf

https://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/org/styrer-rad-og-utvalg/Referansegruppe-for-utredning-av-kunstnerokonomien/Mottatte-innspill-til-utredningen-om-kunstnerokonomien/id2010070/?regj_oss=10

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kud/styrer_raad_utvalg/kunstavdelingen/kunstnerokonomi/norskbilledhoggerforening.pdf

Sist oppdatert tirsdag 13. januar 2015 15:10
 

Julehilsen

E-post Skriv ut PDF

I julen holder Skulpturkontoret stengt fra 22. desember til og med 2. januar.
Vi ønsker våre kollegaer, venner og kontakter en riktig god jul og et godt nytt år!
Vi sees i 2015!

julekort.jpg

Sist oppdatert torsdag 18. desember 2014 15:48
 

Bente Sommerfeldt-Colberg

E-post Skriv ut PDF

BENTE SOMMERFELDT-COLBERG
SOME MINUTES OF YOUR TIME

Prosjektrom Carl Berner?
Carl Berner t-banestasjon?
10.12.14-22.02.15

Velkommen til åpning onsdag 10.desember kl.18

Åpningen starter med forfriskninger i Billedhoggerhuset, Hekkveien 5.
Vi vandrer sammen ned til Prosjektrommet kl 18.30 hvor Borgen Åndelige Kor åpner utstillingen med sang

Utstillingen "Some minutes of your time" vil være et pusterom.
Stedet tilføres en langsom lys-puls. Lyset som forutsetning for alt liv.
En langsom rytme til et travelt sted. En nødvendighet for å gjøre livet synlig i mørket under jorden.
En begynnelse, en fødsel med brudd fra en støvsky fra bygningsmasse som faller til jorden.
Et møte og en overgang mellom begynnelse og slutt.


Les mer på: www.skulpturarena.no

Sist oppdatert fredag 05. desember 2014 14:45
 

Dobbelåpning på Carl Berner t-banestasjon

E-post Skriv ut PDF

Cantzler.jpgTandberg2.jpg
Skulpturarena öst har den glede av å presentere åpning av to utstillinger onsdag 12. november kl. 17

Mattias Cantzler
I prosjektrom Carl Berner vises utstillingen Bad Spirits av Mattias Cantzler. Under åpningen inviteres
publikum inn i grotten over Prosjektrommet for filmvisning.

Odd Tandberg
I utstillingsmonterene viser vi nå utstillingen Odd Tandberg : Sandblåst som er en dokumentasjons-
utstilling over Tandbergs utsmykkinger og skulptur i sandblåst betong. Presentasjonen viser skisser,
modeller, foto, materialprøver og et stort antall avisartikler og intervjuer. Utstillingen vises som en
forlengelse av utsmykkingene av inngangspartiet på Carl Berner t-bane som Tandberg ferdigstilte
til åpningen av t-banen i 1966.

Åpningen fortsetter med en sammenkomst med servering i Billedhoggerforeningen fra kl 18:00.

Sist oppdatert fredag 05. desember 2014 14:37
 

Finnisage Knock Knock

E-post Skriv ut PDF

Søndag 19. oktober kl. 12.00-15.00

(Fra: Andreas Hald Oxenvad: A dialogue about bricks'n sticks about art education. (Hovinveien 10)


FINISSAGE OG VAFFELFEST I HOVINVEIEN 10 (Inngang fra Solefallsveien i Tøyen Hageby)
Siste dag for utstillingen Knock Knock 2014 der 30 kunstnere er representert med 24 verker på
forskjellige lokasjoner i Tøyen-Carl Berner-området.
Vi holder åpent fra 12-15.00
Billedhoggerhuset i Hekkveien 5 har samme åpningstider.
www.skulpturarena.no

Sist oppdatert lørdag 18. oktober 2014 22:30
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Kontakttider:
Mandag-fredag 9.30-15.00


Adresse:

Hekkveien 5
0571 Oslo

Kontakt:

Tel: +47 22 37 77 80
Fax: +47 22 37 53 47
e-post: [email protected]
Andre nettsteder med NBF:

Norsk Billedhoggerforening