Foto: Istvan Virag

Foto: Istvan Virag

 
 

Prosjektrom Carl Berner


VIEL BJERKESET ANDERSEN: BAKENFOR STREKEN

I hverdagen er de fleste av oss omgitt av streker, usynlige linjer, uttalte og usagte normer og regler. Det være seg en linje mellom hva som er rett og galt, eller en linje som lager et skille mellom «oss» og «dem».

Tittelen til Viel Bjerkeset Andersens installasjon BAKENFOR STREKEN referer til verkets fysiske aspekt der det er laget 3-dimensjonale tegninger med lystråd, men tittelen henspiller også til den mer abstrakte og tenkte streken som symboliserer en grenselinje.

I vindusgalleriet ser man lystegninger av et sittende barn som skjuler ansiktet sitt og en aggressiv bullterrier. Installasjonen er en fortsettelse av verket SHELTER fra 2015/2017. Verket stammer fra flyktningekrisen i 2015, som satte inngåtte avtaler og regelverk mellom landene på prøve. Den politiske retorikken i Europa endret seg og ble hardere, konfliktfylt og mer populistisk. Mennesker ble omtalt som en eneste stor masse som mange opplevde som en trussel og enkeltindividene forsvant i mylderet. I prosjektet SHELTER har Viel Bjerkeset Andersen stoppet opp ved et av de mange tusen menneskene som risikerte livet sitt for å komme til Europa. Hvem er dette barnet, er det forlatt, savnet eller fanget?

I monterne på Carl Berner T- Banestasjon ser vi verket NÅR INDRA MØTER TOR, fra en fotoserie av voldsomme lynskyer på grensen mellom Nepal og India. Tordenværet kan også tolkes som en konfrontasjon eller en spenning ikke bare mellom positiv og negativ elektrisitet men i dette tilfellet også mellom to ulike kulturer, den hinduistiske stormguden Indra og tordenguden Tor, kjent fra norrøn mytologi.

Fotografiene er installert sammen med trådtegninger som tar utgangspunkt i tantraer og labyrinter. Disse er belyst med Black Light, et UV-lys vårt øye ikke kan se før det reflekteres gjennom et objekt. Lyset, det spektakulære skuet og møtet mellom to guder fra to forskjellige kulturer er samtidig en påminnelse om alle usynlige streker og linjer, alt vi ikke ser og ikke vet om hverandre. Likevel har vi alle til felles at man er små og sårbare i en verden som er så mye større enn en selv.

I NBF´s prosjektrom inne i Carl Berner T-banestasjon inviterer Viel Bjerkeset Andersen deg til å stoppe opp et sekund å reflektere over alle strekene, grensene og linjene vi balanserer på, og mellom, hver eneste dag.

Installasjonen til Viel Bjerkeset Andersen vil stå til oktober 2018.

Prosjektrom Carl Berner følger t-banens åpningstider.