O-054_Detalj_Betongterasse.jpg
 

PROSJEKT KUNST I ØVRE SLOTTSGATE

 
 

I 2019 vil Øvre Slottsgate opparbeides som gågate fra Christiania Torv til Prinsens gate, slik at det blir en sammenhengende gågate fra Christiania Torv og opp til Egertorget. Partiet mellom Prinsens gate og Tollbugata skal våren 2019 få et terrassert møbleringsfelt i 200 cm bredde langs gatens østre del. På dette feltet skal det plasseres ut skulpturer. Terrasseringen i gaten innbyr til plassering av i alt 5 skulpturer. Prosjektet gjøres i samarbeid og med støtte fra Oslo kommunes satsning Bilfritt byliv.

PROSJEKT KUNST I ØVRE SLOTTSGATE består av to faser:

Fase 1: Utplassering av eksisterende skulptur (juni 2019). Har du ferdige verk som kan egne seg for utplassering allerede i juni krysser du av for det. Det blir utbetalt 15 000,- i leie per skulptur. Skulpturene bør tåle å stå ute og være i værbestandig materiale samt tåle utplassering i sentrum av Oslo. 

Fase 2: Produksjon av nye verk. NBF og Oslo kommune bidrar med produksjonsstøtte for fem nye verk som skal utplasseres i løpet av februar 2020. For å søke om deltakelse må du sende inn CV og dokumentasjon på minst 5 tidligere representative verk til en prekvalifisering. Produksjonsmidlene er 200 000,- per verk. Søker forplikter seg til å ha ferdigstilt skulpturen til utplassering i Øvre Slottsgate februar 2020. Det blir utbetalt 15 000,- i leie per skulptur. Skulpturen forblir kunstnerens eie.

Det er mulig å søke deltagelse i begge fasene.
NBFs kunstneriske råd vil plukke ut kunstnerne som går videre fra prekvalifiseringen.

INFO OG PLANTEGNINGER

Viktige datoer
SØKNADSFRIST BEGGE FASER: 15.mai 2019
Utplassering, fase 1: 20-26. juni 2019
Åpning fase 1: 28. juni 2019
Direkte oppdrag etter juryering, fase 2: 22.05-15.09.2019
Produksjon, fase 2: 20.09-20.02.20

Mål for kunstsonene
Kunstsone 1: 180x150cm
Kunstsone 2: 180x400cm
Kunstsone 3: 180x300cm
Kunstsone 4: 180x300cm
Kunstsone 5: 180x500cm

Dekket i kunstsonene består av subbus. Det er mulig å felle ned betongsokler i subbusen. Soklene har en standard størrelse på 100x100x15cm.