Filtering by: Omvisning

KURATOROMVISNING
Dec
2
2:00 PM14:00

KURATOROMVISNING

Søndag 2. desember kl 14.00 blir det kuratoromvisning i utstillingen Bare mennesket lager rette linjer i Villa Furulund. Da vil vår kurator Silja Leifsdottir fortelle om de utstilte verkene og begrepet biomorfisme, som opprinnelig ble tatt i bruk av antropologen Alfred Cort Haddon i 1895 som et samlebegrep for alt som representerer det levende. 

I 1936 ble biomorfisme brukt i en kunstsammenheng av Alfred Barr i katalogen til hans betydningsfulle gruppeutstilling "Cubism and Abstract Art" på Moma i New York.  I katalogen beskriver han det han mener er de to viktigste bevegelsene innenfor abstrakt kunst; Den første kan beskrives som intellektuell, strukturell, arkitektonisk, geometrisk, rettlinjet og klassisk i sin stramhet og avhengighet av logikk og beregning. Den andre bevegelsen bærer preg av å være drevet av intuisjon og emosjon fremfor intellekt, organisk og biomorf snarere enn geometrisk i sine former, krøllete fremfor rettlinjet, dekorativ fremfor strukturell og romantisk fremfor klassisk i sin opphøyelse av det mytiske, spontane og det irrasjonelle. 

Mer om dette på søndag.
Velkommen!

View Event →