hus og park 2018.jpg

NORSK BILLEDHOGGERFORENING

Norsk Billedhoggerforening (NBF) ble stiftet i 1946. Norsk Billedhoggerforening er en landsdekkende kunstnerorganisasjon og kunstfaglig  kompetansesenter for skulptur. NBF har rundt 360 medlemmer og omfatter flesteparten av alle profesjonelle billedkunstnere som jobber innenfor fagfeltet skulptur; på tvers av sjangere og kunstnerisk posisjon. NBF dekker og representerer således hele det tredimensjonale feltet. 

Norsk Billedhoggerforening har gjennom de to siste årene arbeidet for å etablere et nytt visningsrom for tredimensjonal samtidskunst i Villa Furulund, huset som NBF har holdt til i siden 1967.

Billedhoggerhuset inneholder tre visningsrom i tillegg til kontor, møterom, hybel til utleie og studioleilighet. Parken rundt huset vil også aktiveres med kuraterte utstillinger i dialog med visningsrommene innendørs. Programmet vil legge vekt på unge norske kunstnere som utfordrer det tredimensjonale feltet. I tillegg vil en egen utstillingsserie fokusere på posisjoner eller verk som har vært historisk viktige. Utstillingsprogrammet vil bli fulgt opp med et eget formidlingsprogram med kunstnersamtaler og foredrag.

Billedhoggerhuset

Billedhoggerhuset har sentral beliggenhet rett ovenfor Carl Berners plass i Oslo. Området  tilhørte i sin tid en av storgårdene i Oslo og Aker, Frydenberg hovedgård, som ble eid av Adam Severin Hiorth (1816-71) og Sophie (f. Sommerfeldt) Hiorth (1824-96). En av veiene i området øst for huset heter Adam Hiorths vei.

Adam Hiorth hadde to sønner, og gården ble etter hvert delt mellom dem. Den eldste fikk dette området, som ble kalt Nedre Frydenberg (Furulund). Den yngste fikk området mot sør, der et staselig rosa hus står, kalt Fagertun. Den gule villaen NBF disponerer stod ferdig i 1878. Den ble sist eid av direktør Tandberg, som eide Christiania Bånd- og lissefabrikk. Han eide hele området som i dag er parken og der de tre blokkene Hekkveien I-III står.

For å la kommunen og entreprenøren få overta området uten krangel, forlangte han å få to leiligheter slått sammen til én i 9. etasje i Furulund I, og også med peis. Det fikk han, og derfor ble den eneste skorsteinen på bygget en som gikk fra peisen i hans leilighet i 9. etasje og opp på taket.

Norsk Billedhoggerforening fikk festekontrakt med Oslo kommune høsten 1967 og gjennomførte en storstilt oppussing av huset. 

 
 

ADkomst

For å komme til Norsk Billedhoggerforening kan du ta t-banens linje 5 til Carl Berner og gå rett opp til huset. Carl Berners plass er et knutepunkt for en rekke kollektivtilbud og buss 20, 21, 28, 31, 33 og trikkelinje 17 har stoppested her. Carl Berners plass er i gåavstand fra Grünerløkka, Sinsen og Tøyen.

GALLERIET

Norsk Billedhoggerforenings galleri har åpningstid mandag–fredag 11-16 og lørdag-søndag 12-16.
Parken er åpen for besøk også utenom galleriets åpningstid. Huset er tilpasset for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Se vårt utstillingsprogram for oppdatert info om utstillinger og ta kontakt med oss dersom det skal avtales omvisning.

Klikk på bildet for å komme til 3D-visning av Billedhoggerhuset. Foto: Istvan Virag

Klikk på bildet for å komme til 3D-visning av Billedhoggerhuset. Foto: Istvan Virag

Skjermbilde 2018-08-12 kl. 15.45.08.png