Eidfjord kommune 2014

NBF har siden 1991 hatt et tett samarbeid med Eidfjord kommune om å vise en skiftende utstilling utenfor kommunehuset i Eidfjord. De har til nå kjøpt fire av de utstilte skulpturene. Her er bilder fra utstillingen i 2014.


Eidvolls plass 

I samarbeid med Presidentskapet ved Stortinget stlller NBFs Skulpturkontor ved jevne mellomrom skulptur på plassen foran Stortinget.

Spikersuppa, Studenterlunden

Etter et  iniativ fra Selskabet for Oslo Byes Vel inngikk NBF et samarbeid om å stille ut i Spikersuppa. Dette begynte på midten av 60-tallet og er Oslos lengste sammenhengende utstilling av skiftende skulptur.

Youngstorget

I samarbeid med Bymiljøetaten Oslo kommune stiller vi to ganger i året ut fire skulpturer på Youngstorget i Oslo. Disse byttes ut normalt vår og høst. I tillegg har NBF også stått for flere større kunstinstallasjoner på torget.

Skulpturpunkt Bekkestua

På Bekkestua har Bærum kommune bygget et eget podium i granitt for visning av skulptur. Siden 2002 har Skulpturkontoret vist skulptur her og prosjektet er privatfinansiert av Bekkestua Torg ANS.

Christiania Torg

Skulpturkontoret har inngått avtale med Kvadraturforeningen om visning av skulptur på Christiania Torg. Dette startet i 2001 og skulpturen skiftes 2-3 ganger per år.

Bærums Verk 2014

I begynnelsen av 90-tallet ble invitert til å vise skulptur på handelstedet Bærums Verk. Etter hvert oppsto ideén om at det var velegnet til en park viet til norsk samtidsskulptur. Dette har vist seg så vellykket at Løvenskiold konsernet kjøper inn en skulptur til parken ved hver sommerutstilling. Til nå er 21 skulpturer innkjøpt til skulpturparken.