Skulpturarena öst

 Anna Martine Nilsen – In Memory of Irma

Anna Martine Nilsen – In Memory of Irma

  Arne Langleite og Sigbjørn Bratlie - The Way of the Dodo Bird

Arne Langleite og Sigbjørn Bratlie - The Way of the Dodo Bird

Skulpturarena öst er et prosjekt under Norsk Billedhoggerforening og fokuserer på eksperimentell tredimensjonal kunst i det offentlige rom. Siden oppstarten i 2008 har Skulpturarena öst etablert seg som en aktuell og nyskapende kunstarena i Oslo.
Skulpturarena öst arrangerer utstillinger, workshops, debatter, seminarer, utgivelser og kurs.
Skulpturarena öst har tre hovedarenaer: Billedhoggerhuset og Skulpturparken i Hekkveien 5 og Prosjektrom Carl Berner på Carl Berner T-banestasjon. Arenaen strekker seg videre ut i området i de enkelte utstillinger. Aktuelle steder er Tøyen Kulturpark – Ola Narr, Tøyen plass, Carl Berners plass, Youngstorget, bygater i området, torg, butikklokaler og kafeer.


Skulpturarena öst is an experimental public art space run by The Assosciation of Norwegian Sculptors.

Sculpturarena öst has three main locations for art projects: the Sculpture park at Hekkveien 5, our adjoining house and gallery space: Billedhoggerhuset, and our project space: Prosjektrom Carl Berner at Carl Berner metro station. We also use random exhibition places in the eastern part of Oslo.

 

Mer info: www.skulpturarena.no

 

PROSJEKTROM CARL BERNER
Prosjektrom Carl Berner (PCB) er vårt faste galleri på Carl Berner T-banestasjon. Her vises det 6-8 utstillinger i året.
Prosjektrommet har en eksperimentell profil og tar inn alt fra skulptur- og objekteksperimenter, scenografi- og romorienterte prosjekter til situasjons – og performance-prosjekter. Prosjektrommet fungerer som vindusgalleri da arenaen ikke er betjent. Det er imidlertid mulig å holde prosjektrommet åpent ved særskilte anledninger dersom det er en viktig del av det enkelte prosjekt. Dvs. ved happenings, performance eller andre prosjekter der kunstneren selv agerer i rommet eller engasjerer andre til å gjøre det.
 

Projectroom CARL BERNER
Projectroom Carl Berner (PCB) is our permanent gallery at Carl Berner T station with 6-8 exhibitions a year.

The project room has an experimental profile and takes on everything from sculpture and object experiments, scenography and performance projects. The project room is a window gallery when the arena is not serviced. However, it is possible to keep the project space open at special occasions if it is an important part of each project. Ie the happenings, performance or other projects where the artist acts in the room or engages others to do so.

 

 

Mer info: www.skulpturarena.no