Anna Martine Nilsen – In Memory of Irma

Anna Martine Nilsen – In Memory of Irma

PROSJEKTROM CARL BERNER
Prosjektrom Carl Berner (PCB) er vårt faste galleri på Carl Berner T-banestasjon. Her vises det 6-8 utstillinger i året.
Prosjektrommet har en eksperimentell profil og tar inn alt fra skulptur- og objekteksperimenter, scenografi- og romorienterte prosjekter til situasjons – og performance-prosjekter. Prosjektrommet fungerer som vindusgalleri da arenaen ikke er betjent. Det er imidlertid mulig å holde prosjektrommet åpent ved særskilte anledninger dersom det er en viktig del av det enkelte prosjekt. Dvs. ved happenings, performance eller andre prosjekter der kunstneren selv agerer i rommet eller engasjerer andre til å gjøre det.
 

Projectroom CARL BERNER
Projectroom Carl Berner (PCB) is our permanent gallery at Carl Berner T station with 6-8 exhibitions a year.

The project room has an experimental profile and takes on everything from sculpture and object experiments, scenography and performance projects. The project room is a window gallery when the arena is not serviced. However, it is possible to keep the project space open at special occasions if it is an important part of each project. Ie the happenings, performance or other projects where the artist acts in the room or engages others to do so.

 

 

Mer info: www.skulpturarena.no