NBF er en interesseorganisasjon for kunstnere som arbeider innenfor det tredimensjonale kunstfeltet. NBF driver et formidlings- og informasjonskontor og utstillingsprosjektet Skulpturarena öst. Formidlingen omfatter også offentlige og private utstillinger, konkurranser og ivaretakelse av faglige interesser i samfunnet forøvrig.

Skulpturarena öst fungerer som en arena for tredimensjonal kunst med skiftende utstillinger, prosjekter, seminarer og aktiviteter med bl.a Carl Berner t-banestasjon som visningssted. 
NBF arrangerer Norsk Skulpturbiennale, den største og viktigste ustillingen for tredimensjonal kunst som vises i Norge.

The Association of Norwegian Sculptors is an organization for artists working within the field of three-dimensional art. NBF also runs an information office, the exhibition project Oslo East Sculpture Space and the largest exhibition of three-dimensional art in Norway; The Norwegian Sculpture Biennial.