OPEN CALL NORSK BILLEDHOGGERFORENING

Vi tar i mot søknader!

Norsk Billedhoggerforening vil gjerne inviterere sine medlemmer til å sende inn søknader til det kommende galleriet i Billedhoggerhuset. Vi åpner også opp for muligheten til å samtidig søke om medlemskap hvis man ikke allerede er det. 

Utstillingssøknaden gjelder for visningsåret 2019. Norsk Billedhoggerforenings galleriråd vurderer søknader og setter sammen et program basert på innsendt materiale i kombinasjon med viktige norske og internasjonale posisjoner.

I den forbindelse ber vi om en oppdatert CV, et utvalg på 5-10 bilder av representative verk og en kort beskrivelse av kunstnerisk virksomhet. 
Eventuelle prosjektforslag kan legges ved i egen pdf. 

SØKNADSSKJEMA FOR UTSTILLING FINNER DU HER

Søknadsfrist for medlemskap finner du HER

SØKNADSFRISTEN ER 22. JANUAR 2018

Innsendte søknader blir lagret som portfolioer i et referansebibliotek for gallerirådet. 

Utlysningen gjelder to visningsrom i 1. etasje, parken samt et prosjektrom i 2. etasje. Søkere kan søke på en eller flere av visningsmulighetene. Se plantegninger under.