Bli medlem av Billedhoggerforeningen!

Søknadsskjema og opptakskriterier finner du her: http://www.norskbilledhoggerforening.no/new-index/#/medlemskap/

1. april har du mulighet til å søke om medlemskap i Norsk Billedhoggerforening. 
Av medlemsfordeler kan vi bl.a nevne: 

• Residency Studio 11 Berlin
• Vi jobber med å få på plass et tilbud om digitalt regnskapssystem
• Kurstilbud i steinhogging, sveising og Photoshop
• Medlemskvelder med aktuelt, faglig innhold
• Åpen innsendelse til alle våre utstillinger: Skulpturbiennalen, galleriet i Hekkveien, hovedstadsprogram og landsdekkende
• Rabatt på transport og spedisjonstjensester hos Atlas Spedisjon
• Kollektiv personforsikringsordning
• Lagermuligheter på Høytorp fort
• Ukentlig medlemsbrev med aktuelle utlysninger
• Hybel for Oslo-besøkende i Hekkveien
• Atelier i Hekkveien
• Nettbutikk, salg og formidling av medlemmenes verk
• Utleie av skulptur