Kristoff Nasilowski

Vårt medlem Kristoff Nasilowski har gått bort. Norsk Billedhoggerforening kondolerer.

Et minneord er skrevet av Ellen Simonsen og Tove Sundt-Hansen.
MINNEORD
"To be or not to be, is the question"
Billedhugger og pedagog Kristoff Nasilowski, sovnet stille inn mandag 20 Juni på Lindrende enhet, Sandnes. Sykdommen kreft ble oppdaget i november. Den utviklet dramatisk fra januar av. Han ble 60 år gammel.
Krzysztof ble født i Warszawa, mai 1956. Hans to søsken bor fortsatt der.
Å vokse opp i datidens Polen var neppe en enkel sak. Kampen for å greie seg i hverdagen var nok en utfordring for både barn og voksne. Sport, fotball ble en av Kristoff sine løsninger. Han utmerket seg ved å bli tatt opp som spiller på juniorlandslaget.
Hans endelige livsvalg ble kunsten. Han ble uteksaminert med laud fra Kunstakademiet i
Warszawa i 1981 og deretter ansatt. Hans professor S.Slonina beskrev ham som en mann av;
«Outstanding creativity, An intelligent person with an inquisitive personality» Kristoff bosatte seg i Norge i 1983. Først i Tromsø hvor eldste datter Liza ble født. Senere kom
Mari og Rebecca. Han ble ansatt ved Kunstskolen i Rogaland. De siste 20 årene underviste han på Universitetet i Stavanger. Med sin klassiske skolering hadde han en unik faglig kunnskap om teknikker, materialer og innsikt i de filosofiske problemstillinger som er innen de visuelle fag. Han elever og kollegaerbeskriver ham som en bærer av engasjement og troen på den enkeltes ukjente potensiale som kunne bli forløst gjennom positiv kritikk og motstand. Slik kunne den personlige refleksjon få rom til utvikling.
Hans kunstneriske virke dekket et bredt uttrykks register som elegant favnet det figurative som
abstrakte. Han engasjerte seg i fagforenings arbeide. Han skapte store skulpturelle monumenter i inn -og utland. Mange ble kjent med ham gjennom hans utstillinger av skulptur, tegning, medaljer mm. Slik lærte mange ham å kjenne.
Kristoff sine betraktninger om livet og kunsten, manifesterte han på lavmælt vis gjennom sine
arbeider. Kunst handlet ikke om det overfladiske. Den skulle kunne begrunne seg selv.
Ellen Simonsen
Tove Sundt - Hansen