Utstillingsåpning 15.juni

Norsk Billedhoggerforening presenterer:

SVARTJORD
Scattered Echo

15.06-31.07.2016
Prosjektrom Carl Berner


Velkommen til åpning: onsdag 15. juni, kl. 18:00 på Carl Berner t-banestasjon.
Etterfest på Pøbberiet fra ca. 19:00.


Prosjektrom Carl Berner er bygget inn i en grotte i undergrunnen. Gjennom en takluke i galleriet har man muligheten til å klatre opp på taket av galleriet og være omringet av et grottehvelv. Det finnes ikke lys der. Informasjonen om at galleriet er en betongboks inni en grotte er kun synlig i tegninger/skisser av stedet, eller ved at man belyser rommet. Svartjord har tatt utgangspunkt i ideen om et sted for å utforske tema som persepsjon av arkitektur og form. De har sett nærmere på hva som skjer med fortolkningen av stedet når informasjonen om det blir forandret. De eksperimenterer blant annet med hvordan rommets arkitektur, lys og farge kan inngå i en større helhet der grensene for disse brytes opp og utjevnes. Presentasjonen i prosjektrommet vil bli en totalinstallasjon av arkitektoniske elementer, film og vekstlys. Gallerirommet, den installerte arkitekturen og filmen vil likestilles og ende i en monokrom installasjon.
Galleriet er kun synlig fra utsiden og fungerer som et vindusgalleri der t-banens passasjerer går forbi på vei til eller fra undergrunnen. Vindusgalleriet kan minne om fotografiet eller dioramaets form og begrensninger, der betrakteren blir plassert i bestemt punkt i rommet. Denne erkjennelsen er med som et bakteppe i gruppens eksperimentering med stedets identitet.
 
Til utstillingen lager Svartjord en fanzine som inneholder visuelle ideer og referanser fra prosessen i forkant av utstillingen og selve utstillingen. Fanzinen vil deles ut på åpningen og legges ut på gruppens hjemmeside: www.svartjord.com

les mer på: www.skulpturarena.no