Søk medlemskap i Norsk Billedhoggerforening (NBF)

Nå er det straks frist for å søke medlemskap i Norsk Billedhoggerforening (NBF).  Bli medlem i den eneste kunstnerorganisasjonen for de som arbeider innenfor det tredimensjonale kunstfeltet! Styret i Norsk Billedhoggerforening behandler søknader om medlemskap to ganger i året.

Hvis du vil søke om medlemskap i NBF anbefaler vi at du sender en oppdatert CV samt et representativt utvalg bilder av dine verk. Søknader kan sendes på e-post til nbf@skulptur.no eller i vanlig post til Norsk Billedhoggerforening, Hekkveien 5, 0571 Oslo. Merk konvolutten / e-posten "Søknad om medlemskap".

Frist 1. april