Søknadstid

Vi minner om at det nå nærmer seg tid for å søke stipend fra Kulturrådet. Fristen for å søke på stipend er satt til fredag 16.oktober kl 13.00

2016 skal søknad om statens stipender søkes digitalt i Norsk Kulturråds elektroniske søkeportal. Dette gjelder stipend for etablerte kunstnere og seniorstipend samt arbeidsstipend, arbeidsstipend for yngre, diversestipend, diversestipend for nyutdannede, samt Houen og Mohrs legat. Fristen i 2015 er 16. oktober kl. 13.00.
Statens kunstnerstipend tlf: 21 04 58 00 elle www.kunstnerstipend.no. 
http://www.kulturradet.no