Ledig stilling som daglig leder i NBK

Søknad med CV sendes nbk@billedkunst.no innen 1. november, 2015.

NBK søker en ambisiøs, engasjert og samlende daglig leder med solide organisatoriske og administrative kvalifikasjoner. Daglig leder har overordnet ansvar for personalet, daglig drift og organisasjonenes forvaltningsoppgaver. Daglig leder rapporterer til styret. NBK ser etter en person med inngående forståelse for politiske prosesser, som i nært samarbeid med styreleder synliggjør og jobber for gjennomslag i aktuelle fagpolitiske saker. Stillingen krever god skriftlig og muntlig fremstillingsevne og kjennskap til norsk samtidskunst.

Organisasjonen skal ha en daglig leder som evner å bygge videre på Norske Billedkunstneres stolte historie og se kommende generasjoners behov. NBK forbereder seg på en gjennomgang av organisasjonen. Daglig leder vil lede og være helt sentral i denne prosessen, i samarbeid med styret og administrasjon.

Kvalifikasjoner:

  • Organisatorisk og administrativ ledererfaring
  • Kjennskap til politiske prosesser og strukturer
  • Tydelig, strukturert, beslutningsdyktig og med god gjennomføringsevne
  • God organisasjonsforståelse
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • Forhandlingserfaring
  • Evne til strategisk tenkning
  • Universitets-/høyskoleutdannelse
  • Interesse for norsk samtidskunst og kunstfaglig forståelse

Stillingen er et åremål på seks år med mulighet til forlengelse. Tiltredelse og lønn etter avtale. Stillingen er ledig fra 1/1 – 2016.
Søknad med CV sendes nbk@billedkunst.no innen 1. november, 2015.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Styreleder i NBK, Hilde Tørdal, tlf: 90 66 10 74, styreleder@billedkunst.no eller
Fungerende daglig leder i NBK, Gidsken Braadlie, tlf. 23 25 60 30, gidsken@billedkunst.no

http://www.billedkunst.no/nbk/organisasjon/1706-ledig-stilling-som-daglig-leder-i-nbk