Arve Bringaker har blitt tildelt Kongens Fortjenestmedalje

 Kristian Blystad, Arve Bringaker og styreleder Christine Aspelund under utdelingen.

Kristian Blystad, Arve Bringaker og styreleder Christine Aspelund under utdelingen.

På vår årlige sommerfest i Billedhoggerforeninges hus og park ble vår tidligere daglig leder, Arve Bringaker, hedret med en spesiallaget bronseskulptur av Billedhoggerhuset. Han ble også overakt Kongens Fortjenestmedalje. Kongens fortjenstmedalje deles ut som belønning for innsats av særlig samfunnsgavnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid. Medaljen ble overrakt av vårt medlem Kristian Blystad.