Arve Bringaker slutter som Intendant i Billedhoggerforeningen

Det er godt kjent at NBFs intendant har nådd pensjonsalder og at NBFs styre om kort tid vil ansette en ny daglig leder. 

Arve Bringaker har vært tilknyttet NBF siden 1976 og har vært ansatt som Billedhoggerforeningens intendant siden 1977. Ansettelsen vil formelt vare frem til 31. juli, men pga. ferieavvikling vil siste ordinære arbeidsdag som daglig leder være ultimo juni. 

Arves avgang vil selvfølgelig bli behørig markert, det skal gjøres stor stas på en lang og iherdig arbeidsinnsats for billedhuggerne!