Vi minner om NBFs årsmøte i morgen, tirsdag 10. mars kl 18:00

Kjære medlem,

Vi minner om Billedhoggerforeningens årsmøte i morgen, tirsdag 10. mars kl 18:00.
Av praktiske årsaker vil det bli en liten endring av dagsorden. Sakene vil bli behandlet etter følgende rekkefølge:

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder, referent, tellekorps og protokollunderskriver
3. Saker fremmet av styret
4. Saker fremmet av medlemmer
5. Årsmelding og regnskap for NBF, Skulpturkontoret og Skulpturarena öst
6. Handlingsplan for perioden frem mot årsmøtet 2016
7. Valg av styre i NBF i henhold vedtektene
8. Valg av nominasjonsutvalg i henhold til vedtektene
9. Informasjonssaker

Møt presis, det vil maksimum bli 15 minutters tid til å forsyne seg av forfriskninger før møtet starter. 

Vel møtt!