NBF - FAGPOLITISK MEDLEMSMØTE 5. FEBRUAR KL. 18:00 - med Lars Vilks og NBK-leder Hilde Tørdal

Noen av våre viktigste fagpolitiske utfordringer er disse:
- Kunstnerisk ytringsfrihet! («Én av tre kunstnere har opplevd at deres kunstneriske ytringsfrihet er blitt innskrenket» - Forskningsrapport UiO / stiftelsen Fritt Ord, 2014: http://www.statusytringsfrihet.no/Analysen/kunst-og-ytringsfrihet-i-norge/2143)

- Synkende inntekter av kunstnerisk arbeid (I følge den nye rapporten fra KUD/ Telemarksforskning om kunstnerøkonomi som offentliggjøres i disse dager)

- Nedskjæringer i mediebransjen rammer spesielt kulturjournalister! Det blir færre kritikerrøster og mindre omtale av kunst i offentligheten
- Nedskjæringer i skolefaget Kunst og håndverk
Fremtidens publikum vil komme til å ha mindre innsikt og kompetanse i kunst.

M.a.o. store utfordringer som fortjener stort engasjement blant kunstnere. Vi inviterer til fagpolitisk medlemsmøte torsdag 5. februar med følgende dagsorden:
18:00 - 18:15: Snacks og mingling
18:15 - 19:30: NBK-leder Hilde Tørdal
Om kunstnerøkonomi: fakta - utfordringer - nye muligheter Fagpolitisk arbeid overfor styresmaktene.
Spørsmål/ diskusjon
19:30 - 20:00 - pause: Snacks og mingling
20:00 - 21:15: Lars Vilks. Om kunstnerisk ytringsfrihet
Foredrag
Spørsmål/ diskusjon.

Vi håper på stort oppmøte.
Hjertelig velkommen!
NBFs styre