NBFs ÅRSMØTE

NBFs Årsmøte

Du inviteres herved til Årsmøte i Norsk Billedhoggerforening:
Tirsdag 10. mars 2015 kl. 18.00 i Billedhoggerhuset i Hekkveien 5, Oslo.
Det vil bli servert hjemmelaget suppe og drikke tilnærmet polpriser.
Saker fremmet av medlemmer må være styret i hende innen fredag 13. februar.

Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder, referent, tellekorps og protokollunderskrive
3. Årsmelding og regnskap for NBF og Skulpturkontoret og Skulpturarena öst
4. Valg av styre i NBF i henhold vedtektene
5. Saker fremmet av styret
6. Saker fremmet av medlemmer