UTSTILLINGSPLASS?

PROSJEKTROM CARL BERNER
Prosjektrom Carl Berner (PCB) er vårt faste galleri på Carl Berner T-banestasjon. Her vises det 6-8 utstillinger i året.

UTSTILLINGSPLASS:
Prosjektrommet har en eksperimentell profil og tar inn alt fra skulptur- og objekteksperimenter, scenografi- og rom-orienterte prosjekter til situasjons – og performance-prosjekter. Prosjektrommet fungerer som vindusgalleri da arenaen ikke er betjent. Det er imidlertid mulig å holde prosjektrommet åpent ved særskilte anledninger dersom det er en viktig del av det enkelte prosjekt. Dvs. ved happenings, performance eller andre prosjekter der kunstneren selv agerer i rommet eller engasjerer andre til å gjøre det.

HVORDAN SØKE:
Neste søknadsfrist er 28. februar, 2015.
Både etablerte kunstnere og kunstnere i utviklingsfasen er velkomne til å søke. Søknaden skal inneholde: CV, presentasjon av prosjekt – tekst og illustrasjon, plan for gjennomføring. Bilder bør ikke overstige 1MB hver.

Send søknaden til: linda.olsen(att)skulptur.no eller: Norsk Billedhoggerforening, Hekkveien 5, 0571 Oslo 
Send med returporto dersom du ønsker søknadsmaterialet i retur.

OM LOKALENE: 
Ca 50kvm – innsyn fra to vinduer på ca 4×3m – doble glassdører – sikret med alarm og kamera – hvite platevegger – kan males – grått epoxygulv – lysrør i tak – mange strømuttak – løse spoter

RETNINGSLINJER, T-BANEN
Prosjekter må følge T-banens retningslinjer. Det innebærer at det ikke er mulig å vise arbeider som på noen måte kan virke støtende på publikum. Det er ikke mulig å vise kunst med innhold som klart refererer til sex, vold eller narkotika.