Jennie Hagevik Bringaker: Tilnærmet lik

6. august - 7. september
Prosjektrom Carl Berner

Åpning: 6. august kl. 18:00, Carl Berner t-banestasjon
Åpningstider: som t-banen

Tilnærmet lik
What I touch, what resists me-that is what I understand
- Albert Camus, The Myth of Sisyphus

Jeg tar utgangspunkt i et rom som ligger plassert nede på en t-bane stasjon, lukket, men med vinduer ut mot de reisende. I rommet kan jeg jobbe uforstyrret, men likevel være synlig. Det handler om skulptur som ikke står stille, men som er i bevegelse og endrer form og karakter som en del av en undersøkelsesprosess. Er denne vinkelen spennende? Vil denne leirepølsa kunne bøyes til en form som et sykkelstyre? Jeg ønsker å tre inn i en slags tilstand hvor jeg utøver heller enn å oppføre en bestemt idé. Innenfor rammeverket av utfordringer som materialene representerer vil utfallet av arbeidet være ukjent. Prosjektrom Carl Berner blir en base for å utforske, bygge og dekonstruere skulptur, der jeg kan komme og gå til ulike tider på døgnet. Handlingene som utspiller seg blir filmet for så å projiseres tilbake i rommet slik at de hjemsøker nye prosjekter med sine forgangne skikkelser. JHB 2014

Jennie Hagevik Bringaker f. 1978, er scenograf og billedkunstner og har i senere tid vist arbeider ved Museet for Samtidskunst, Akershus Kunstsenter, Skulpturbiennalen 2013/Vigeland Museet, Kristiansand Kunsthall mfl. Hun har en bachelor i scenografi fra Akademi for Scenekunst og en MFA Studio Art fra New York University.