Norsk Billedhoggerforening har siden 2000 arrangert Norsk Skulpturbiennale, den viktigste utstillingen for norsk tredimensjonal kunst som vises i Norge. Utstillingen er basert på fri innsendelse for kunstnere bosatt i Norge og norske kunstnere i utlandet. Juryen består av én kurator, to representanter fra NBF samt to representanter fra Vigeland-museet. Norsk Skulpturbiennale har i de siste årene blitt vist på Vigeland-museet og nærliggende uteområder. 

Les mer på http://www.skulpturbiennale.no


The Association of Norwegian Sculptors has since 2000 arranged the Norwegian Sculpture Biennale, the most significant exhibition of Norwegian three-dimensional art displayed in Norway. The exhibition is based on free submission for artists residing in Norway and for Norwegian artists abroad. The jury consists of one curator, two representatives from NBF as well as two representatives from the Vigeland Museum. The Norwegian Sculpture Biennale has in recent years been shown in the Vigeland Museum and the surrounding areas.

Read more at: http://www.skulpturbiennale.no