Norsk Billedhoggerforening viser her en film tatt opp på seminaret som ble holdt i Billedhoggerhuset 22. november 2016.

MERVERDIAVGIFT (MVA) 

  • Tidligere kalt merverdiomsetningsavgift - moms
  • En generell forbruksavgift, dvs. en indirekte skatt på verdien som blir lagt til omsetningen av varer eller tjenester i hvert produksjons- eller handelsledd.
  • En ekstraskatt til forbrukeren, der den som har høyt forbruk betaler mer, siden denne skatten følger varen/ tjenesten; mer forbruk = mer skatt, helt parallellt. Prinsippet er at det er «sluttforbrukeren» som skal skattlegges, refusjonsordningen gjør at skatten hele tiden skyves oppover i næringskjeden, til den til slutt havner hos kunden i siste omsetningsledd (sluttforbrukeren). 

Kunst er unntatt mva; det gjør at kunstnernes kunder slipper momspåslaget, men samtidig fører dette til at kunstnerne «brenner inne» med en forbruksskatt på sine produksjonsmidler. 
I seminaret tar vi opp ulike aspekter ved moms og kunst, og stiller samtidig spørsmålene:

Hvilke fordeler og ulemper har dagens moms-unntaksordning?

  • Bør momsordningen endres?
  • Hvilken momsordning er kunstfeltet best tjent med?
  • Hva gavner billedkunstnerne best?
  • Hvordan oppnå endringer?

Vi inviterte to gjester til å bidra med synspunkter og faktaopplysninger: 

Nicolai Strøm-Olsen
Kunsthistoriker og forfatter
Nicolai Strøm-Olsen (f. 1982) er en aktiv skribent og kulturdebattant. I 2009 var han en av gründerne bak tidsskriftet KUNSTforum, der han er daglig leder. Han står også bak Frekk Forlag, som har utgitt en rekke dokumentarbøker om samfunn og kultur.
Strøm-Olsen er en av svært få som offentlig har reflektert over problemstillinger rundt kunst og moms.

Christian Wadahl Uhlen
Advokat MNA
Christian Wadahl Uhlen (f. 1975) er cand.jur. fra Universitetet i Oslo og Master of Laws (LL.M.) fra King's College London. Han har lang erfaring med kunstnerrelaterte juridiske problemstillinger. Gjennom en årrekke var han daglig leder i musikkartistenes interesseorganisasjon GramArt.  Wadahl Uhlen arbeider i dag hos Advokatene Graasvold & Stenvaag AS, et advokatfirma som bl.a. bistår Norske Kunsthåndverkere.

Film og redigering: Tommi Sarkapalo