OPPTAK I NORSK BILLEDHOGGERFORENING

 

I punkt 2 i NBFs vedtekter heter det: ”Norske billedhoggere og utenlandske billedhoggere bosatt i Norge har rett til medlemskap dersom de oppfyller opptaksvilkårene vedtatt på NBFs årsmøte. Ved henvendelse om medlemskap mottar søkeren NBFs gjeldende vedtekter og opptakskriterier. Søknad om medlemskap rettes skriftlig til NBFs styre”. 

 • Medlemskap i Norsk Billedhoggerforening forutsetter at man er profesjonell billedkunstner med en faglig tyngde i det tredimensjonale uttrykket. Det faglige nivået skal tilsvare et fullført masterstudium i billedkunst.
   
 • Søker skal være positivt vurdert av minst to fagjuryer (Fagfellevurdering).
   
 • Søkere uten formell utdannelse kan søke medlemskap, men det faglige nivået må da dokumenteres godt.
   
 • Søkere bes dokumentere utdanning og kunstnerisk aktivitet innen følgende områder: utstillingsvirksomhet og annen relevant kunstnerisk aktivitet, offentlige oppdrag, innkjøp, stipendtildeling og priser.
   
 • Kollektivt medlemskap:
  Kunstnergrupper kan søke om fullverdig medlemskap med en samlet stemme.
  Profesjonelle fagmiljøer med forankring i skulpturelle teknikker kan søke om  kollektivt medlemskap uten stemmerett.


Styret behandler medlemssøknader to ganger i året med innsendelsesfrist  1. april og 1. oktober.

Søknaden skal inneholde:

 • Oppdatert cv
 • Dokumentasjon av kunstnerisk praksis innenfor det tredimensjonale området, inkludert bildemateriale. Bildematerialet må være av god kvalitet og skal omfatte minimum 5 verk.
 • En kort tekst om motivasjonen for søknaden.


Søknaden kan leveres digitalt eller på papir.