Kandidater til NBFs valg 2017


Stian Ådlandsvik

 

Jeg ønsker å stille som styremedlem i NBF. Jeg er billedkunstner, opprinnelig fra Bergen, med utdannelse fra Kunstakademiet i Oslo og Kunsthøgskolen i Hamburg. Har bodd i Oslo etter studiene ble avsluttet i 2006. Min egen praksis er i korte trekk en interesse for skulptur, hvor materialforståelse og hvordan materialer, handlinger som påføres materialene og verktøyene som brukes til disse handlingene, utgjør et potensiale for en kritikk og en bevissthet om koblinger mellom mennesker, modernitet, handel, kapital og effektivitet. Jeg stiller ut både i inn- og utland.

De siste 11 årene har jeg også samarbeidet med Lutz-Rainer Müller, en tysk kunstner bosatt i Leipzig, i hovedsak med kunst i offentlig rom, med vekt på skulptur og materialutforskende tilnærminger. I 2016 startet vi vårt eget AS som vi bruker som base for dette arbeidet. For oss kan kunst i offentlig rom være en middagsbordsituasjon med venner, bronseskulpturen gjestene ser i hagen, en kunstig stein som fungerer som ladestasjon for mobiltelefoner på et torg i en by, eller noe midt i mellom. Fra dette arbeidet har jeg en bred erfaring med både prosjektstyring, samarbeid og koordinering over flere land. Jeg snakker flytende tysk (i tillegg til engelsk) og har et godt nettverk i Tyskland.

De siste årene har jeg tatt noe idehistorie på UiO, med vekt på modernitet, konsum og arkeologi. Jeg har også undervist på Kunstskolen i Rogaland i flere år, Kunstskolen i Bergen, Buckinghamshire New University (Storbritannia) samt vært sensor på Kunstakademiet i Oslo over flere år.

Jeg vil være et aktivt og engasjert medlem i styret i Norsk Billedhoggerforening og ønsker sterkt å bidra til å drive og utvikle NBF fremover. Jeg er opptatt av at NBF skal være en synlig og relevant forening for medlemmene i hele landet, og ønsker å bruke mitt vestlandske vesen til å jobbe aktivt for synlighet utenfor ring 3. Jeg vil også arbeide for å gjøre NBF relevant for yngre kunstnere med skulptur som hovedfelt og kunne bidra til at medlemmene, både nye og gamle, får trygge rammer, gode kontrakter og skikkelige arbeidsvilkår. Jeg er engasjert i kunnskapen som finnes om, og forståelsen av, skulptur utenfor så vel som i fagfeltet, for eksempel på Kulturhistorisk museum. Jeg vil være et medlem som vil ønske å bidra til økt teoretisk kompetanse og samarbeid på tvers av fagfelt, for slik å sikre ny og relevant fagteori for medlemmene. Jeg er opptatt av møtene mellom ulike kunstneriske posisjoner som kan berike og utvikle hverandre, møte mellom eldre og yngre, mellom ulike etnisiteter, mellom norsk og internasjonalt så vel som mellom ulike posisjoner rent kunstnerisk. Jeg tror NBF sin styrke er i mangfoldigheten, og at denne diversiteten bør løftes frem.

Jeg er en aktiv og engasjert person med erfaring fra å gjennomføre store kunstneriske prosjekter. Jeg er utadvendt, lydhør og har gjennom flere år og i ulike situasjoner utviklet samarbeidsferdighetene mine. Jeg stiller høye krav og leverer det jeg har sagt jeg skal levere.

For CV, bilder og mer informasjon se www.stianadlandsvik.net og www.l-plus-s.com


Janne Kruse

Jeg stiller til genvalg fordi det giver mening at fortsætte arbejdet vi har gjort i styret de sidste år.

Mit fokus ligger på det kunstfaglige, det frie kunstneriske udtryk og de politiske aspekter som angår kunstneres vilkår.

http://www.jannekruse.com

CV Janne Kruse


Anna Widén

NBF är en viktig fagforening i omfattande utveckling. Med ny form för utställningsverksamhet "på huset", planer för den gamla trädgården och inte minst residensen i Berlin, verkar organsiationens styrka och framfart övertygande. Jag har en del erfarenhet av styrearbete som tidigare styremedlem i Billedkunstnerne i Oppland och Oppland Kunstsenter, styremedlem och producent i S-laget: Sted for samvirkekunst på Gran och nuvarnade styremedlem i Glasslåven kunstsenter as. Jag tackar för nominasjonskomitténs förtroende och hoppas att jag kan vara en god bidragsytare i denna nya tiden för NBF - OM jag blir valt in i styret.

Mvh Anna Widén

http://www.annawiden.no

CV Anna Widén


Reidar M. Kraugerud

Jeg er utdannet fra U.I.O ( filologi,kunst), -  Ecole des Beaux Arts Paris og Statens Kunstakademi Oslo. Er utdannet maler men drev  på 80 med ny skulptur og installasjonskunst i Gruppe Provins og i andre sammenhenger. Drev senere med store monteringer i innerom og utendørs rundt temaer som avantgardens europeisk historie i møte med historiske omveltninger. Som vit.ass på akademiet i 84 85 drev jeg i samarbeid med Stian Grøgaard seminar om postavantgarden m.m.  Jeg har også  holdt endel foredrag om 80- tallskunst, arte-povera, Imi Knoebel, m.fl på div. steder. Fra 90-95 var jeg arbeidene direksjonsformann på Kunstnernes Hus i nært samarbeid med Åsmund Thorkildsen og lavet en rekke utstillinger.

Jeg har hele tiden vært aktiv billedkunstner.

Reidar M. Kraugerud.

http://www.reidarkraugerud.com

CV Reidar M. Kraugerud


Jeg har vært en del av NBFs styre som vara de siste 4 årene, i perioder
et aktivt varamedlem. Jeg har på vegne av NBF vært med å skrive
høringsuttalelser til Kulturdepartementet vedrørende kunstnernes
økonomi. Jeg var med i ansettelsesprosessen av vår nye daglige leder
Erik Steen, og jeg var med å representere NBF på NBKs landsmøte i 2015.

Generelt er jeg opptatt av kunstneres levekår. Jeg vil gjerne være med i
arbeidet med å forbedre kunstnernes økonomiske muligheter og bidrar
gjerne når det er naturlig at NBF uttaler seg om dette. Jeg er også
opptatt av at NBF skal være en organisasjon som tar vare på alle sine
medlemmer, uavhengig av alder og sjanger. Det er viktig at vi har en
stadig levende diskusjon om kvalitet, og jeg mener derfor at medlemmene
av vårt kunstneriske råd stadig bør skiftes ut og at vi bør ha minst
mulig faste medlemmer der, slik at så mange stemmer og meninger som
mulig slipper til. Jeg mener også at vi bør åpne opp for at
ikke-medlemmer bør kunne få søke om utstillingsplass ved vårt nye
galleri – noe som også vil kunne gjøre NBF oppmerksom på nye eller andre
kunstnerskap, og det vil kunne bidra til at stadig flere vil bli
oppmerksomme på NBF og dermed se nytten av å være medlem av vår
organisasjon.

http://kristinw-goksyr-eyrw.squarespace.com/

CV Kristin Wexelsen Goksøyr

Kristin Wexelsen Goksøyr


Jeg ser på et verv i nominasjonsutvalget som en viktig og interessant oppgave, hvor man er er avhengig av både kontinuitet og fornyelse for å kunne ivareta NBFs interesser. Jeg tror at jeg kan bidra til kontinuiteten siden jeg kjenner organisasjonen såpass godt.

MVH Gisle Harr

https://gisleharr.com/

 

CV Gisle Harr

 

Gisle Harr


Barbara Czapran


Jeg har takket ja til å sitte i nominasjonsutvalget. Jeg ser på det som en fin start på et engasjement for NBF. Det er viktig at det er spennvidde i dette utvalget ift å kunne foreslå gode kandidater for de forskjellige vervene i organisasjonen. Jeg kan representere min generasjon og arbeidsfeltet jeg er en del av der.

Mvh Signe Solberg

http://signesolberg.no/

CV Signe Solberg

Signe Solberg


Billedhoggerforeningen er den eneste interesseorganisasjonen innenfor feltet som er aktuell for meg. Da i dagens kunstpolitiske klima oppleves NBF som et organ med mulighet og potensiale til å synes og gjøre viktige endringer for kunstnernes vel. Bildet har blitt allemannseie. Den fysiske form er eksklusiv.
Jeg har lenge vurdert å engasjere meg, men har hverken hatt tid eller oversikt nok til å bidra. Dette er jeg interessert i å gjøre noe med nå.
Som en vara i en nominsjonskomite kreves det ikke mye av meg, men jeg ser på det som en myk start inn i et utvidet engasjement. 

Takk for nominasjonen.
Torgrim Torve

https://torgrimtorve.com/

CV Torgrim Torve

Torgrim Torve


Motivasjonstekst for å stille til valg:
Bidra til å løfte frem den tredimensjonale uttrykksformen og den håndverksmessige kunnskapen ved ulike sider av billedhoggerarbeidet.

·       Initiere debatter og diskusjonsfora om kunst og kultur i offentligheten

·       Bidra til formidling og samarbeid med andre kulturaktører

·       Bidra til at billedhoggerne får økonomiske livsvilkår på linje med andre lønnsgrupper det er rimelig å sammenligne seg med.

·       Bidra til at det utbetales visningsvederlag og at disse står i forhold til arbeid og utstillings-
periode.

·       Bidra til at kunstnerne kan kostnadsføre eget arbeid i prosjekter som de søker støtte til.

·       Bidra til at forsikrings- og pensjonsordningen for kunstnere bedres

·       Bidra til visningssteder for tredimensjonal kunst i Oslo‐området

·       Bidra til arbeidssteder for monumental kunst i Oslo‐regionen

·       Bidra til kurs i kompetanseheving innenfor områdene hjemmeside, drive egen næring, selvpresentasjon, nettverksbygging m.m.

 

Personlig
Jeg er strukturert, tydelig, energisk og samfunnsengasjert og opptatt av at kunstnere skal få betalt for arbeidet de utfører.
Jeg er blid og humoristisk, og jeg har god rolleforståelse.
Det er god sammenheng mellom mine ideer (målsetninger) og gjennomføringen av dem.
Jeg liker samarbeid, drøfting og meningsbryting for å komme frem til løsninger som er gode for alle.
Det er viktig med åpenhet og respekt i styret og overfor medlemmene.
Alle må høres og styrearbeidet må være ryddig og saklig.
Jeg har flere års erfaring fra styrearbeid i kultur- og ytringsfrihetsorganisasjoner.
Jeg er i ferd med å fullføre Styreforeningens autorisasjonskurs i styrearbeid og har gjennomført flere kurs i regnskapsforståelse, styreansvar m.m. Jeg er aktiv billedhogger, oversetter og kulturarbeider.

Utstillinger siste år
2016 Utstilt i Italia
2016 Separatutstilling Litauen, Vilnius
2014 Separatutstilling Italia
2013 Separatutstilling Italia

Se for øvrig vedlagte CV og vedlegg til CV

CV Hanne Herrman

Vedlegg til CV

Hanne Herrman


Ebba Moi har vært medlem av styret i Norsk Billedhoggerforening 2011 -13 og ble valgt inn som vara i NBK sentralstyre i 2011-13 og 2015-17 og som fast medlem 2013-15. Hun gikk ut Kunstakademiet i Trondheim 1999 og bor og arbeider i Oslo. Hun sitter i styret for Oslo kunstforening og har tidligere blant annet vært medlem i Kunstnernes Hus råd og nominasjonsutvalget for FFF og for NBF 2014-15. Hun er også med og driver det kunstnerstyrte visningsstedet Tenthaus Oslo siden 2010 og kunstnerisk samarbeide med Anna Carin Hedberg. www.hedbergmoi.net www.ebbamoi.com

Ebba Moi


Gunn Harbitz


Jeg er en moderne tradisjonell billedhugger, som eksperimenterer med mange ulike formspråk kombinert med det naturalistiske:

- negativ kontra positiv,
- bronsestriper som tegner profiler av ansikter hvor tilskueren kan fylle ut resten selv,
- linjer gravert inn i formen. 

Jeg arbeider mest i bronse og stein og størrelsen kan variere fra fyrstikkeske-stort opp til flere meter og mange tonn.

https://www.frysja.no/new-blog/2017/2/14/hilde-mhlum

Hilde Mæhlum