Medlemskap i Norsk Billedhoggerforening (NBF)

Norsk Billedhoggerforening (NBF) er en interesseorganisasjon for norske og utenlandske kunstnere bosatt i Norge som arbeider innenfor det tredimensjonale kunstfeltet. Foreningen ble stiftet i 1946. NBF har som formål å fremme sine medlemmers faglige, økonomiske, sosiale og ideelle interesser og arbeider aktivt med å formidle samt styrke den tredimensjonale kunsten i samfunnet.

Norsk Billedhoggerforening har rundt 400 medlemmer. Styret i Norsk Billedhoggerforening behandler søknader om medlemskap to ganger i året. Som medlem i Norsk Billedhoggerforening blir man automatisk medlem i Norske Billedkunstnere (NBK). Medlemskap i NBF koster 800,- per år. I tillegg kommer medlemskontingent for NBK. Medlemmene mottar bladet Billedkunst.

Som medlem av NBF har du bl.a tilgang til følgende;

 • Anledning til å søke om opphold på NBFs nyopprettede residency, Studio 11,  i Berlin
 • Anledning til å søke om utstillingsplass på NBFs nye galleri
 • Link til ditt eget nettsted på NBFs side
 • Rimelige lagermuligheter
 • Gunstig ulykkes-dødsforsikring
 • Informasjon og invitasjoner til å delta i utstillinger, utsmykkinger mm. i NBFs medlemsbrev
 • Mulighet til å delta på våre medlemskvelder i Billedhoggerhuset
 • Invitasjon til den årlige sommerfesten
 • Mulighet til å leie rimelig hybel for tilreisende kunstnere i Billedhoggerhuset på Carl Berners plass i Oslo
 • Anledning til å leie leilighet/atelier i Icod de Los Vinos på Tenerifes vestside. 
 • Leie av våre lokaler i Hekkveien til reduserte priser.
 • For de av våre medlemmer som driver med steinhogging eller bronsestøping er det mulighet for å leie arbeidssted eller også støpe på Helsfyr i Oslo hos henholdsvis Steinskulptur A/L og Bronseskulptur A/S.

Hvis du vil søke om medlemskap i NBF anbefaler vi at du sender en oppdatert CV samt et representativt utvalg bilder av dine verk. Søknader via vår søknadsportal. Se lenke under.

SØKNADSFRIST: 1. april og 1. oktober

Se lenkene under for å lese opptakskriterier og vedtekter for NBF.

Opptakskriterier
NBFs vedtekter

SØKNADSSKJEMA