Medlemsfordeler

Lenke til ditt eget nettsted på NBFs nettsted
Vi legger ut lenke til ditt nettsted på vår oversikt over medlemmer. Dette er en av våre mest besøkte sider og brukes flittig av kuratorer, kunstneriske konsulenter m.fl. Vi kan komme med råd og veiledning til deg om hvordan du oppretter et eget nettsted hvis du ikke allerede har det.


Rimelige lagermuligheter
NBF disponerer et lager på Mysen utenfor Oslo. Kunstnere som trenger ekstra lagringsplass kan leie rimelig plass her av oss. Leien beregnes ut fra palleplass.


Gunstig ulykkes-dødsforsikring
Skulpturkontoret har forhandlet seg fram til en rimelig forsikringsavtale for våre medlemmer. Ta kontakt med kontoret dersom dette er av interesse for deg.


Informasjonskontor
Skulpturkontoret er en av de mest aktive medlemsorganisasjonene i Norge. Vi sender fortløpende ut informasjon, utlysninger og invitasjoner til våre medlemmer og videresender alt aktuelt stoff som kan være av interesse.


Medlemskvelder i Billedhoggerhuset
Vi arrangerer med jevne mellomrom medlemskvelder i Billedhoggerhuset. De siste arrangementene har bl.a. tatt for seg konkurranseregler, skulpturverksteder i utlandet og visjoner for Billedhoggerforeningen. Medlemskveldene er poulære og trivelige arrangementer som gir våre medlemmer også en fin mulighet til å treffe kollegaer.


Sommerfesten
Som medlem i Norsk Billedhoggerforening er du selvsagt invitert til å komme i vår stemningsfulle og tradisjonsrike sommerfest! Sommerfesten holdes hvert år i Skulpturhuset og Skulpturparken og arrangeres av styret i samarbeid med en gruppe entusiastiske frivillige. Levende musikk, fantastisk mat og rimelig drikke sørger for at dette er årets fest.


Hybel
I Billedhoggerhuset ved Carl Berners plass i Oslo har tilreisende kunstnere mulighet til å leie en rimelig og trivelig hybel for kortere perioder. Medlemmer av Norsk Billedhoggerforening blir prioritert ved reservasjon av hybelen. Ta kontakt med kontoret for å reservere.


Casa Randi, Tenerife
Vi har en leilighet/atelier som kan disponeres av våre medlemmer i Icod de Los Vinos på Tenerifes vestside. NBF eier stedet 50/50 sammen med Tegnerforbundet. Se Tegnerforbundets nettsted for mer info: www.tegnerforbundet.no om priser og ledig kapasitet. 


Verksteder
For de av våre medlemmer som driver med steinhogging eller bronsestøping er det mulighet for å leie arbeidssted eller også støpe på Helsfyr i Oslo hos henholdsvis Steinskulptur A/L og Bronseskulptur A/S.


Leie av lokaler
Medlemmer av NBF får redusert pris på leie av våre lokaler i Hekkveien 5. Se på siden for utleie for info, priser og regler for leie.