Norsk Billedhoggerforening

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Home Saker fra styret
Info fra styret

Referat styremøte NBF 14. august kl.18.0

E-post Skriv ut PDF
Saksliste styremøte NBF  14.08 kl.13.00
Tilstede: Christine Aspelund,  Gisle Harr, Arve Bringaker og Ståle Sørensen

1. Valg av delegater til den nasjonale jury, Høstutstillingsjuryen og stipendkomité
Vedtatt:
Stipendkomite: Olav Orud, Hans Martin Øien,  Gunnar H. Gundersen, Hanne Tyrmi
Den nasjonale jury: Bjørn Gulliksen Melbye, Jon Gundersen,  Gisle Harr,
2. Brev fra Gisle
Referer.
Vi diskuterte juryering av utstillinger i foreningens regi og hvordan dette fungerer når kontoret plukker ut. Gisle foreslår at dette gjøres annerledes og at den nye juryen får komme med innspill.
Vedtatt:
Setter ned en egen komitè på tre personer som innstiller personer til juryer, Priser og stipender, utstillinger  og som samordner sitt arbeid med daglig leder. Statutter og valg av personer vedtas på neste styremøte.
3. Orientering om fasadereprasjoner
Orienterer om ønske om å drenere nordveggen for 40000
Vedtatt: jobber med å skaffe penger til dette fra kommunen og antikvariske myndigheter
4. Utleie av atelierr 2010
Alle får brev om fornying av kontrakt. Dersom de ønsker å fornye kontraktene får de fortsette å ha atelierene. V får varsel om oppsigelse av avtale.
5. Nye medlemmer
Utsettes til neste styremøte

6. Eventuellt
Arve orienterte om utsmykkingskonkurranse i Larvik, dette må juryeres på neste møte. Trenger to medlemmer.
Kristiandsand, Oddernes etter initiativ fra Sjømannsforeningen. Trenger en person til juryen.
Jury til Polen: Christine Aspelund velger ut sammen med Arve Bringaker

Neste styremøte:  Tirsdag 15. september kl.18-20
 

Referat styremøte NBF 14. mai 2009 18-20.00

E-post Skriv ut PDF

Tilstede:  Atle Selnes Nilsen, Christina Aspelund, Frode Mikal Lillesund, Toril Rygh, Viggo Pedersen, Fredrik Raddum, Gisle Harr, Arve Bringaker, Ståle Sørensen

1. Avholdt årsmøte i NBF
Styret tar klagen til Hanne Herman og Elisabeth Medbøe til etteretning  og innkaller til ekstraordinært styremøte onsdag 17. juni kl. 18-20

2. Anmodning om ”medlemskap” i Osloopen
Styret diskuterte Osloopens organisasjonsstruktur og ble enige om å innkalle Osloopen til et møte hvor dette diskuteres og hvor et samarbeid mellom Skulpturarena øst og Osloopen diskuteres.
Styret betaler  5000 som en toårig støtte til Osloopen men gir med dette ikke indikasjon om videre støtte / medlemskap eller evt.  støtte til lignende arrangementer  andre steder i landet.

3. Nye medlemmer
Katrine Køster Holst og Hildegunn Solbø tatt opp som fullverdige medlemmer, Styret positivt innstillt til Astrid Tonoian, men ønsker mer dokumentasjon om kunstnerisk virke

4. Eventuellt:
Sommerfest
Arve tar seg av koldtbord, Frode tar seg av musikk, Gisle ordner med DJ eller platemix.
Festkomité settes ned av følgende personer: Linda Olsen, Arve Bringaker,  Ståle Sørensen, Christina Aspelund, Frode Mikal Lillesund,  Atle Selnes Nielsen, Gisle Harr. Linda Olsen innkaller til møte.

5. Kjøkkenrehabilitering
P.g.a. merarbeid med ektraordinært årsmøte utsettes rehabiliteringen  til oktober, november

6. Nordnorsken ønsker juryrepresentant:
Viggo Pedersen valgt som vår representant,  Gisle Harr valgt som kandidat under ”andre teknikker”

7. Gjerdet rundt eiendommen
Det har innkommet klager fra naboer på gjerdet rundt Hekvveien  5 som har store hull og er falleferdig. Etter en befaring konkluderte styret med at reperasjonene vil bli såpass kostbare at det må redegjøres om Oslo kommune kan betale for dette. Naboer gis beskjed om dette.
 

Saksliste styremøte mai 2009

E-post Skriv ut PDF

Velkommen til styremøte torsdag 14. mai kl. 18-20 i Hekkveien 5

1. Sak om årsmøte i NBF og innkalling til ekstraordinært årsmøte

2. Anmodning om "medlemskap" i Osloopen

3. Nye medlemmer

4. Eventuellt

 

Årsmelding Norsk billedhoggerforening

E-post Skriv ut PDF
Vedlagt finnes førsteutkast for årsmelding fra styret i Norsk Billedhoggerforening.
bilde
Attachments:
Download this file (122_Årsmelding Norsk Billedho.doc)122_Årsmelding Norsk Billedho.doc[ ]25 Kb
 

Saker til årsmøtet

E-post Skriv ut PDF
Vedlagt finnes to saker som legges ut til votering på årsmøtet
Attachments:
Download this file (Sak 2 til årsmøtet.doc)Sak 2 til årsmøtet.doc[ ]21 Kb
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Kontakttider:
Mandag-fredag 9.30-15.00


Adresse:

Hekkveien 5
0571 Oslo

Kontakt:

Tel: +47 22 37 77 80
Fax: +47 22 37 53 47
e-post: [email protected]
Andre nettsteder med NBF:

Norsk BilledhoggerforeningNewsflash

Frist for å søke medlemskap i NBF er 1. april og 1. oktober!