Norsk Billedhoggerforening

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Home Saker fra styret Referat styremøte 11.08.2011

Referat styremøte 11.08.2011

E-post Skriv ut PDF

Styremøte torsdag 11. august kl 15.00

Tilstede: Helen, Arve. Kristine, Hans Martin, Mons, Gisle
referat godkjent med enkelte rettelser
Referent: Gisle

1. Sommerfest / åpning skulpturarena øst Organisering- fordeling av oppgaver: se egen liste Appelere til medlemmer om deltagelse i rydding mm

2. Saker fra skulpturkontoret
Utvendig vedlikehold tar kommunen, søknad om lagerskur ute, innvendig tar NBF
Skulpturpark/ monument på Vålerenga. Regelverk ligger på hjemmesidene, Aksjonsgruppen for Ekeberg har møte mandag, , viktig at NBF er representert
Litteraturhuset mandag kl 19

3. Referat fra landsmøtet
Styret leser igjennom hjemme

4. Høytorp I
Befaring, Hans Martin kjører
Gisle , H Martin mfl.

5. Aktuelle hendelser
Gisle luftet ideen om utstilling av kunst relatert til terrorangrepene, ikke nødvendigvis som utkast til minnesmonument
Det kom opp forslag om konkurranse m utg punkt i råmateriale fra minnesstedene kom opp, se på muligheten for å ta vare på materiale for evnt bruk i kunstverk
Kunne NBF initere kunstprosjekt, invitere andre grunnorganisasjoner? ulike måter å løse det på.
Sørge for at NBF er representert v evnt konkurranse om minnesmerker og at representant er med i hele prosessen

Kontakte kommunen om bevaring av minnesmaterial, Kristine
Skriv til grunnorganisasjonene, Gisle

6. Arbeidsgrupper
H Martin valgt inn i arbeideidsgruppe for Monumentalverksted i stedet for Petter

7. Velg i september-notat fra NBK
Diskutere ulike alternativer.
Forslag: Kulturhus på det gamle Lille Tøyen aldershjem
For kort tid til å fronte saker.

8. Eventuelt
Neste styremøte ønskelig på Steinskulptur på helsfyr
7. sept kl 10. Avtale m Garvold

Valg av representant til styret i Kunstnernes hus
Styret finner 4 styre- og 4 vara kandidater helst til neste møte

Kandidater til den nasjonale jury og stipendkomiten
Kom med forslag til Helen innen 22-8

 

 

Kontakttider:
Mandag-fredag 9.30-15.00


Adresse:

Hekkveien 5
0571 Oslo

Kontakt:

Tel: +47 22 37 77 80
Fax: +47 22 37 53 47
e-post: [email protected]
Andre nettsteder med NBF:

Norsk BilledhoggerforeningNewsflash

Frist for å søke medlemskap i NBF er 1. april og 1. oktober!