Skulpturkontoret

Norsk Billedhoggerforening opprettet i 1972 sitt eget informasjons og formidlingskontor for alle norske billedhoggere. Skulpturkontoret har fast tilskudd fra Kulturdepartementet. På vegne av landets billedhoggere formidler vårt kontor tredimensjonal kunst på en objektiv og faglig måte. Skulpturkontoret tar sikte på å imøtekomme alle som ønsker å kjøpe tredimensjonal kunst eller ønsker informasjon om norsk skulptur, både offentlig og privat.

Formidlingen omfatter også utstillinger og offentlige og private konkurranser - alt fra portrettoppdrag til større utsmykkinger, med mulighet til å kunne orientere seg i eksisterende skulpturutrykk i dag.

Norsk Billedhoggerforening holder til i Hekkveien 5, på Carl Berner i Oslo.

 

The Sculpture Office

The Association of Norwegian Sculptors created in 1972 its own information and communication office for all Norwegian sculptors. The Sculpture Office has a fixed grant from the Ministry of Culture. On behalf of the country's sculptors our office convey three-dimensional art in an objective and professional manner. 
The Sculpture Office aims to accommodate all who wish to acquire three-dimensional art or would like information on Norwegian sculpture, both public and private.

Our services also includes exhibitions and public and private competitions - everything from portrait commissions to larger embellishments, with the ability to orient themselves in the existingsculpture expressed in days.

The Association of Norwegian Sculptors is located at Hekkveien 5 in Oslo.